رکورد قبلیرکورد بعدی

" فیزیک "


شماره مدرک : ‭۵۰۳۱‬
عنوان و نام پديدآور : فیزیک/ دیوید هالیدی، رابرت رزینک؛ ترجمه: نعمت‌الله گلستانیان، محمود بهار
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‭۱۳۶۴‬-.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۰۱۸۰۱۲۲ ‬
: ‭۹۶۴۰۱۰۳۱۰۱ ‬
: ‭۹۶۴۰۱۰۱۷۴۵ ‬
: ‭۹۶۴۰۱۰۲۹۴۶ ‬
: ‭۹۶۴۰۱۰۷۰۰X‬
فروست : (مرکز نشر دانشگاهی؛ ‌‭۷۰۰ ،۳۱۰ ،۲۹۴ ،۱۷۴ ‬: فیزیک؛ ‌‭۶۳ ،۳۰ ،۲۸ ،۱۹ ‬‬‬)
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Physics‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فیزیک
رده بندی کنگره : ‭QC۲۱/۲‬‭/‮ه‍‬۲ف۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هالیدی، دیوید
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رزینک، رابرت، نویسنده همکار
: گلستانیان، نعمت‌الله، مترجم
: بهار، محمود، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۵۸۵۵۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۸۵۷۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۸۵۸۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۸۵۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۸۵۴۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۴۳۲۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۴۳۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۱۵۰۷۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۵۹۳۰۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۴۹۲۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۴۹۳۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۷۲۷۶۱موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی13 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۱۳۷۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۱۵۳۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۱۵۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۳۸۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۳۸۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۳۴۴۱۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۷۹۵۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۷۹۶۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۸۰۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۰۷۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۸۱۳۸۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۳۰۰۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۱۳۹۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۳۸۸۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۱۳۸۹موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۷۵۵۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۴۱۳۵۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۴۱۳۶۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۵۷۳۹۲موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۵۷۴۰۲موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۴۱۳۱۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۵۷۳۶۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۱۰۴موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۷۳۵۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۷۳۶۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۷۳۷۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۳۵۹۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۳۶۱۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۹۶۸۰۰۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۹۹۳۹۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۳۷۱۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۷۴۵۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۷۴۶۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۷۴۸۳موجود‭‬
نظرسنجی