رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ یک جلدی انگلیسی- فارسی "


شماره مدرک : ‭۲۰۱۴‬
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ یک جلدی انگلیسی- فارسی: دارای مهمترین و متداولترین ...(در حدود‭ ۶۰۰۰۰ ‬لغت)/ سلیمان حییم
مشخصات ظاهري : ‮ ‭۱۳۶۲‬ص.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: فرهنگ معاصر، ‭۱۳۳۱‬.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی:‭Haims's one- volume english- persian dictionary‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : زبان انگلیسی- واژه‌نامه‌ها- فارسی
رده بندی کنگره : ‭PE۱۶۴۵‬‭/ح۹ف۴ ۱۳۳۱‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : حییم، سلیمان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۸۳۱موجود‭‬
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۸۳۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۵۱۸۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۵۱۸۱۴موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کوثر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کوثر۱۷۳۹۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۲۷موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید همت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید همت۱۷۷۰۷موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۷۶۵۵۵موجود‭‬
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۸۳۷۴۱موجود‭‬
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۸۳۷۶۴موجود‭‬
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۸۳۷۶۵موجود‭‬
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۸۶۰۷۶موجود‭‬
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۹۳۶۲۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۵۰۹۳موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۵۰۹۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۸۴۴موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۵۰۳۸۰موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۴۴۳۸موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۴۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۳۷۸۷موجود‭‬
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۶۸۱۱۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۳۵۳۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۳۵۳۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۳۵۳۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۳۵۳۸موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۷۹۱۳۴موجود‭‬
خوابگاه جی۷۹۱۳۵موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید بهشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید بهشتی۴۷۵۳موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید بهشتی۴۸۵۹موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید بهشتی۴۷۵۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۷۴۳۸موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۳۲موجود‭‬
نظرسنجی