رکورد قبلیرکورد بعدی

" تشخیص بالینی و پیگیری بیماریها به کمک روشهای آزمایشگاهی (دیویدسون) "


شماره مدرک : ‭۳۲۰۹‬
عنوان و نام پديدآور : تشخیص بالینی و پیگیری بیماریها به کمک روشهای آزمایشگاهی (دیویدسون)/ جان برنارد هنری؛ زیرنظر: ناصر کمالیان، شعله جهانشاهی، ناصر ملک‌نیا؛ مترجمین: سعید مویدنیا [... دیگران]
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : [تهران]: مترجمان، ‭۱۳۷۲‬-.
يادداشتهاي کلي : کتاب حاضر توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال‭ ۱۳۷۲ ‬نیز منتشر شده است
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Clinical diagnosis management by laboratory metod 18th, 1990‬.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. آزمایشگاه بالینی، شیمی بالینی
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : تشخیص
: تشخیص، آزمایشگاهی
رده بندی کنگره : ‭QY۴‬‭ه۷۳۹ت ۱۳۷۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هنری، جان برنارد
: ‭Henry, John Bernard
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دیویدسون
: مویدنیا، سعید، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۶۸۳۸۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۴۰۲۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۳۵۵۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۳۵۵۶موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۱۷۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۱۷۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۸۹۲۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۳۹۳۸۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۴۷۳۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۵۰۸موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۵۰۹موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۳۵۳۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۲۵۶۹۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۵۷۰۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات قلب و عروق
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز تحقیقات قلب و عروق۱۳۰۰۲موجود‭‬
مرکز تحقیقات قلب و عروق۱۲۹۹۱در امانت‭۱۳۹۴/۰۸/۲۸‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی کاشانی۸۲۹۳۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۸۴۳۰۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۸۴۳۱۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۸۴۹۱۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۲۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۲۳۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۲۴۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۲۵موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۲۶موجود‭‬
دانشکده داروسازی۹۵۲۷موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۴۹۰۱موجود‭‬
نظرسنجی