رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصول و روشهای آمار زیستی "


شماره مدرک : ۱۳۳۰
عنوان و نام پديدآور : اصول و روشهای آمار زیستی/ تالیف: واین و. دانیل؛ ترجمه: محمدتقی آیت‌اللهی
مشخصات ظاهري : ‮هفت،‭۶۱۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: امیرکبیر، ‭۱۳۶۳‬.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭9789640001400‬
يادداشتهاي کلي : چاپ پنجم :‭۱۳۷۸ ‬
: چاپ هفتم:‭۱۳۸۱ ‬
: چاپ سیزدهم:‭۱۳۹۲ ‬
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه در پایان هر فصل
: واژنامه
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : زیست‌سنجی
رده بندی کنگره :
ساير رده بندي ها : WA۹۵۰‭د۲۷۸‮الف‬ ۱۳۶۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : دانیل، واین،‭۱۹۲۹ ‬-
: ‭Daniel, Wayne W.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : آیت‌اللهی، محمدتقی، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۷۷۲۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۸۹۶۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۸۹۶۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۰۵۷۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۱۶۸۵موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی7 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۵۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۵۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۸۰۹۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۷۲۷۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۹۷۵۰در امانت‭۱۴۰۲/۰۹/۲۷‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۶۹۵۳در امانت‭۱۳۹۸/۰۴/۱۳‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۸۷۴۵در امانت‭۱۴۰۳/۰۴/۰۴‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۸۵۹۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۴/۰۴‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۶۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۶۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۶۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۹۷۵۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۷۲۷۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۰۷۶۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۸۱۶۲موجود‭‬
کتابخانه معاونت بهداشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
معاونت بهداشتی۱۳۸۲۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۴۰۳۶موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۶۳۳۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۱۰۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۱۱۵موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۳۰۹در امانت‭۱۳۹۷/۱۲/۲۸‬
11 - دانشکده پرستاری۶۹۳۳۶موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۹۴۹۲۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۱۱۳موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۱۱۴موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۱۱۶موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۱۱۷موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۴۴۸موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۴۴۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۳۴۴۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده بهداشت
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی13 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۵۵۸۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۳۱۶۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۳۵۲۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۵۵۸۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۵۶۸۸موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۲۸۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۷موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۸موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۸۴۲۹موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۶۵۴۴موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۶۵۴۵موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید بهشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید بهشتی۴۷۷۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه دانش
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه دانش۲۱۶۸۵موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۲۱۸۵۸موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۱۸۵۹موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۲۱۴۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۴۳۵۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۴۳۵۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۱۰۲۹۹موجود‭‬
نظرسنجی