رکورد قبلیرکورد بعدی

" اطلاعات دارویی "


شماره مدرک : ‭۳۳۰‬
عنوان و نام پديدآور : اطلاعات دارویی/ تالیف صادق جاویدان‌نژاد
مشخصات ظاهري : ‮ج‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: دانشگاه تهران، ‭۱۳۶۱‬-.
فروست : (انتشارات دانشگاه تهران؛ ‌‭۱۸۲۸ ،۱۸۲۷ ‬‬)
يادداشتهاي کلي : چاپ‭ ۱۳۷۰ ‬جلد اول کتاب حاضر با همکاری فروغ اعظم دادبین و جلد دوم با همکاری فریده عطابخش تدوین گردیده است. اندکس کتاب حاضرتوسط جمعی از کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین ناشر: مسئول گروه: رامین ظفری درسال‭ ۱۳۷۰ ‬در‭ ۳۲‬ص منتشر شده است
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : راهنمای دارویی- ایران
: داروها- رده‌بندی
: داروشناسی
عنوان روي جلد : اطلاعات دارویی بالینی.
ساير رده بندي ها : QV۷۳۸‬‭JI7 ج۲۳۴‮الف‬ ۱۳۷۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ج‍اوی‍دان‌‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۴۰۲۶۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۴۰۲۷۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۴۰۲۸۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۴۰۲۹۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۱۶۴۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۱۶۵۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۹۶۷۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۹۷۳۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۸۹۹۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۷۴۹۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۸۶۸۱موجود‭‬
خوابگاه جی۸۶۶۷۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۶۷۵۸۱موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۶۷۵۹۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۰۶۹۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۵۰۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۵۵۱۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۳۱۴۵۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۱۷۳۶۴موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی4 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۰۵۴۴موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۱۹۵۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۱۹۶موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۱۹۸۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۵۱۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۵۲۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۱۴۵موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۰۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۴۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۵موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۶موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۷۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۸۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۳۴۵۹۲موجود‭‬
نظرسنجی