رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیوشیمی "


شماره مدرک : ‭۲۸۴‬
عنوان و نام پديدآور : بیوشیمی/ [نوشته] آلبرت لنینگر؛ ترجمه هیئت علمی موسسه بیوشیمی- بیوفیزیک دانشگاه تهران؛ ویراسته صدیقه خضربراتی، علی مجابی و مصطفی مفیدی
مشخصات ظاهري : ‮۲ج.‬: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ‭۱۳۶۴‬-.
فروست : (ستاد انقلاب فرهنگی مرکز نشر دانشگاهی؛ ‌‭ ۱۴۷ ‬...: بیوشیمی؛ ‌۴‬‬)
يادداشتهاي کلي : جلد دوم کتاب حاضر توسط منوچهر مصری‌پور، فرشته محرابی، عبدالرسول اسماعیل‌زاده ترجمه گردیده است
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Biochemistry‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۲. متابولیسم
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : بیوشیمی
رده بندی کنگره : ‭QU۴‬‭ل۶۸۸ب‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : لنینگر، آلبرت ل.
: ‭Lehninger, Albert L.
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۵۴۵۳۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۷۱۷۳۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۷۱۷۴۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۹۲۵۹۲۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۱۵۶۶‭QU۴ ل۶۸۸ب‬موجود‭‬
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی الزهرا۱۲۴۱۰‭QU۴ ل۶۸۸ب‬۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میلاد
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میلاد۸۷۱۰۰۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۴۳۰۴۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۵۹۳۹۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۵۹۳۹۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۵۷۵۷۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۵۷۵۹۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۵۷۶۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۲۵۳۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۱۹۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۸۱۱۶۷۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه شهید ردانی پور
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه شهید ردانی پور۷۵۶۵۲موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۱۶۶۳۶موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۴۹۷۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۰۳۲۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۸۵۷۶۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۱۲۳۴۱۱موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۴۸۹۱۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۴۰۵۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۳۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۲۸۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۲۹۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۱۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۲۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۳۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۴۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۵۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۶۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۸۵۳۷۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۵۴۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۴۰۶۱موجود‭‬
نظرسنجی