رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصول فلسفه و روش رئالیسم "


شماره مدرک : ‭۴۷۲۳‬
عنوان و نام پديدآور : اصول فلسفه و روش رئالیسم/ نگارش محمدحسین طباطبایی؛ با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری
مشخصات ظاهري : ‮ج‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: دارالعلم، ‭۱۳۳۲‬.
يادداشتهاي کلي : این کتاب نیز توسط انتشارات صدرا در سال‭ ۱۳۶۸ ‬به چاپ رسیده است
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه بصورت زیرنویس
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : واقع‌گرایی
: فلسفه اسلامی
رده بندی کنگره : ‭BBR۱۳۹۲‭/‮الف‬۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : طباطبایی، محمدحسین،‭۱۲۸۱ ‬-
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مطهری، مرتضی،‭۱۳۵۸-۱۲۹۹ ‬، مصحح
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۲۵۷۸۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۵۷۹۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۵۸۰۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۵۸۱۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۵۸۲۵موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۳۴۳۸۱۳موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۷۸۲۵۱موجود‭‬
خوابگاه جی۷۸۲۶۲موجود‭‬
خوابگاه جی۷۸۳۴۲موجود‭‬
خوابگاه جی۷۸۴۹موجود‭‬
خوابگاه جی۸۰۲۹موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۱۵۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۱۶۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۱۷۵موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۱۸۵موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۱۹۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۲۰۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۵۶۲۱۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۵۲۰۵موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۸۷۵موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۹۰۱-۲-۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۹۱۵موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۲۵۸۹۱-۲-۳موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه میرباقری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه میرباقری۱۳۵۸۳۲موجود‭‬
کتابخانه گروه معارف
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
گروه معارف۲۱۹۹۱-۳موجود‭‬
گروه معارف۴۲۸۸موجود‭‬
گروه معارف۶۸۲۰۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۳۲۳۹۲۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۳۲۳۹۳۵موجود‭‬
نظرسنجی