رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای مجله‌های ایران‭۱۳۴۷ ‬- ... "


شماره مدرک : ‭۳۲۱۷‬
عنوان و نام پديدآور : راهنمای مجله‌های ایران‭۱۳۴۷ ‬- .../ مولف: پوری سلطانی، رضا اقتدار
مشخصات ظاهري : ‮سالانه‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ‭۱۳۷۰‬.
يادداشتهاي کلي : این راهنمابصورت سالانه منتشر می‌شود
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی‭A dictionary of eraniac periodicals, 1991‬.
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : کتابخانه دارد سال‭۱۳۷۲ ،۱۳۶۹ ،۱۳۷۰ ،۱۳۴۷ -۱۳۶۸‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : نشریات ادواری- ایران- راهنماها
رده بندی کنگره : ‭Z۶۹۵۸‬‭/س۸ر۲‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌،‏‫ ۱۳۱۰ - ‏
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اقتدار، رضا، گردآورنده همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۸۱۵۷۵۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۸۳۵۳۶۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۸۳۵۳۷۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۲۲۶۰۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۲۲۶۱۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۴۴۵۵۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۴۴۶۲۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۴۴۷۵۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۵۱۵۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۹۵۵۱۶۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۷۳۹۲۱موجود‭‬
نظرسنجی