رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه درسی تربیت بهورز "


شماره مدرک : ‭۳۳۸۲‬
عنوان و نام پديدآور : مجموعه درسی تربیت بهورز/ تدوین و تنظیم: فریدون امینی، اقدس محسنی
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ستاد هماهنگی گسترش شبکه‌های بهداشتی- درمانی کشور، ‭۱۳۶۵‬-.
يادداشتهاي کلي : چاپ پنجم:‭۱۳۶۹ ‬
: این کتاب در سه جلد با عنوان بلوک اول، دوم و سوم و به صورت رایگان منتشرشده است
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : بهورزان- آموزش
: آموزش بهداشت
: خانواده- بهداشت
عنوان روي جلد : مراقبتهای اولیه بهداشتی درمانی.
ساير رده بندي ها : ‭W۱۸‬‭‮الف‬۸۴۴م ج‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ام‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍دون‌
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : محسنی، اقدس
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۸۵۷۲۱۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۳۹۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۹۷۹۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۰۹۸۱۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۴۶۷۱موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۴۶۸۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۴۶۹۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۴۷۰۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۴۷۱۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۴۷۲۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۸۵۳موجود‭‬
مرکز توسعه۲۸۷۷۲موجود‭‬
نظرسنجی