رکورد قبلیرکورد بعدی

" آموزش برای بهداشت "


شماره مدرک : ‭۱۹۹۵‬
عنوان و نام پديدآور : آموزش برای بهداشت: دستورالعمل آموزش بهداشت در مراقبتهای بهداشتی اولیه/ سازمان بهداشت جهانی؛ مترجمین: سعید پارسی‌نیا، سیمین حکمت
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۸۰‬ص.‬: مصور
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: چهر، ‭۱۳۷۱‬.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۴۰۹۰۴۱۱‬
يادداشتهاي کلي : چاپ دوم:‭۱۳۷۶ ‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : آموزش بهداشت
رده بندی کنگره : ‭WA۱۸‬‭س۱۵۷آ ۱۳۷۱‬
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : پارسی‌نیا، سعید، مترجم
: حکمت، سیمین، مترجم
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سازمان بهداشت جهانی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۴۰۷۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۱۲۴۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۱۲۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۵۴۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۳۷۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۷۸۹موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۹۷۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۸۶۳۶۸موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۳۴۶۹موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۸۶۰۰۴موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۸۱۳۴۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۸۱۸موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۸۱۹موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۱۸۲۰موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۲۸۹۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
وجین، مفقودی و سایر مرکز پزشکی کاشانی۸۳۲۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۶۲۹۹۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۸۵۰۴۱موجود‭‬
نظرسنجی