رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ فارسی (متوسط) "


شماره مدرک : ‭۳۶۸۷‬
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ فارسی (متوسط): شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات، ترکیبات خارجی، اعلام حاوی : لغات و.../ تالیف: محمد معین
مشخصات ظاهري : ‮۶ج.‬: مصور
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: امیرکبیر، ‭۱۳۴۲‬-.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۰۰۰۱۶۴۳‬
: 9640003751
: 9640003786
: 9640003794
: 9640003808
: 9640003816
: 9640003824
فروست : (سلسله فرهنگهای معین؛ ‌۳‬)
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی:‭A persion Dictionary‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج‭۴-۱‬. لغات، ترکیبات خارجی.- ج‭ ۶-۵‬اعلام
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فارسی- واژه‌نامه‌ها
رده بندی کنگره : ‭PIR۲۹۵۲‬‭/م۶ف۴‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : معین، محمد،‭۱۳۵۰-۱۲۹۱ ‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۲۸۲۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۸۲۶۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۸۲۷۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۸۲۸۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۸۲۹۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۸۳۰۶موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۹۳۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۹۳۵۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۹۳۶۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۹۳۷۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۸۰۳۹۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۰۹۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۰۹۱۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۰۹۲۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۹۳۳۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۰۸۹۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۰۹۳۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۹۰۹۴۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی امام موسی کاظم (ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۵۴۰۴۱موجود‭‬
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۵۴۰۵۲موجود‭‬
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۵۴۰۶۳موجود‭‬
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۵۴۰۷۵موجود‭‬
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۵۴۰۸۶موجود‭‬
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۵۴۴۸۴موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه کرمانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه کرمانی۱۳۱۹۹۱موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۲۰۰۲موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۲۰۱۳موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۲۰۲۴موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۲۰۳۵موجود‭‬
خوابگاه کرمانی۱۳۲۰۴۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۲۰۰۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۱۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۲۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۳۴موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۵۶موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۶۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۷۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۸۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۹۴موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۱۰۵موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۱۱۶موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۲۰۴۵موجود‭‬
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
1 - کتابخانه مرکزی دانشگاه۹۶۷۳۶۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۴۳۳۳موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۴۳۴۴موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۴۳۵۵موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۴۳۶۶موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۴۴۶۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۴۴۷۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۶۴۳۳۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۶۴۳۴۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۶۴۳۵۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۶۴۳۶۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۶۴۳۷۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۷۸۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۷۹۳موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۸۰۴موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۸۱۵موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۸۲۶موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۷۷۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۰۳۷۳موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۳۸۴موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۳۹موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۴۰۶موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۵۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۰۵۳۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۲۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۳۱موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۴۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۵۲موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۶۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۷۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۸۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۶۹۴موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۷۰۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۷۱۵موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۷۲۶موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۶۶۷۳۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۸۷‭م PIR۲۹۵۲ /م۶ف۴‬۱موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۸۸۲موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۸۹‭م PIR۲۹۵۲ /م۶ف۴‬۳موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۰‭م PIR۲۹۵۲ /م۶ف۴‬۴موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۱۵موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۲۶موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۳۱موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۴۲موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۵۴موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۶۵موجود‭‬
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۳۴۹۷۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۵۳۳۷۱موجود‭‬
مرکز توسعه۵۳۳۸۲موجود‭‬
مرکز توسعه۵۳۳۹۳موجود‭‬
مرکز توسعه۵۳۴۰۴موجود‭‬
مرکز توسعه۵۳۴۱۵موجود‭‬
مرکز توسعه۵۳۴۲۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید چمران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید چمران۳۳۳۲۱موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید چمران۳۳۳۳۲موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید چمران۳۳۳۴۳موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید چمران۳۳۳۵۴موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید چمران۳۳۳۶۵موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید چمران۳۳۳۷۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۲۴۷۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۴۸۱موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۵۰۲موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۵۴۴موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۵۵۵موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۵۶۵موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۵۷۶موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۷۱۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۵۱۳موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۷۰۲موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۷۲۴موجود‭‬
3 - دانشکده مدیریت۱۲۷۴۶موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۹۴۱۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۹۴۱۶۲موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۹۴۱۷۳موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۹۴۱۸۴موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۹۴۱۹۵موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۹۴۲۰۶موجود‭‬
نظرسنجی