رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی "


شماره مدرک : ‭۲۰۰۰‬
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یک جلدی/ نگارش: عباس آریانپور کاشانی و منوچهر آریانپور کاشانی
مشخصات ظاهري : ‮چهل‌وشش،‭۱۲۶۹‬ص.‬: مصور
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: امیرکبیر، ‭۱۳۵۸‬.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‭۹۶۴۰۰۰۱۲۸۷‬
يادداشتهاي کلي : چاپ اول :‭۱۳۵۳‬
: چاپ نهم:‭۱۳۶۶ ‬
: کتاب حاضر توسط انتشارات عطار در سال‭ ۱۳۷۰ ‬در همین صفحات چاپ و منتشر شده است
: چاپ سی ام کتاب حاضر در سال‭ ۱۳۷۹ ‬در‭1269‬، چهل و شش صفحه منتشرگردیده است
: چاپ سی و هفتم‭۱۳۸۲ ‬
: چاپ سی و هشتم:‭۱۳۸۳ ‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ص. ع. به انگلیسی:‭The concise English persian Dictionary‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : زبان انگلیسی- واژه‌نامه‌ها- فارسی
رده بندی کنگره : ‭PE۱۶۴۵‬‭/ف۲آ۴ ۱۳۵۸‬م
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۵ - ‏
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : آریانپور کاشانی، منوچهر، نویسنده همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۷۵۳۱۳موجود‭‬
دانشکده بهداشت۷۵۳۱۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۲۲۰۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۲۰۶موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۲۰۷موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۳۴۳۴۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۵۰۶۲۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۵۳۶موجود‭‬
کتابخانه خوابگاه جی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
خوابگاه جی۱۷۵۸۷موجود‭‬
خوابگاه جی۱۷۵۹۴موجود‭‬
خوابگاه جی۵۰۶۲۲موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
آموزشکده سلامت خمینی شهر۶۲۱۳موجود‭‬
آموزشکده سلامت خمینی شهر۶۵۶۶موجود‭‬
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۸۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۴۲۹۷موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۴۲۹۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۴۸۲۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۷۰موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۷۸۷۷۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۷۱۷موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۸۴۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۸۴۳موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۲۹موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۸۹موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۹۰موجود‭‬
دانشکده داروسازی۲۷۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۲۸۶۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۳۱۵موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۳۱۶موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۳۱۷موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۴۳۱۴موجود‭‬
نظرسنجی