رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر روشهای مختلف کاربرد لیدوکائین در بیهوشی عمومی بر میزان سرفه بعد از عمل در بیماران تحت عمل مروارید "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50039
شماره مدرک : ‭ط۱۷۴۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : سلطانی، حسنعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر روشهای مختلف کاربرد لیدوکائین در بیهوشی عمومی بر میزان سرفه بعد از عمل در بیماران تحت عمل مروارید [طرح تحقیقاتی]/ حسنعلی سلطانی؛ همکاران طرح: امید آقاداودی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ضرورت انجام مطالعه: سرفه بعد از عمل در بیمارانی که تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گیرند. یک مساله شایع و در عین حال خطرناک بوده که می‌تواند منجر به بروز عوارضی مثل افزایش فشارخون و سرعت ضربان قلب، آریتمی قلب، ایسکمی میوکارد، خونریزی محل جراحی، برونکواسپاسم، افزایش فشار داخل جمجمه و افزایش فشار داخل چشم گردد. این امر در برخی از عمال جراحی مثل عمل آب مروارید اهمیت ویژه دارد و کاهش بروز و شدت آن می‌تواند مانع افزایش فشار داخل چشم و عواقب بعدی شود. مواد و روشها: در یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تعداد‭ ۲۰۴ ‬نفر از بیماران آماده شده جهت عمل آب مروارید مراجعه کننده به مرکز پزشکی فارابی اصفهان که دارای دو کاندیدای بیهوشی عمومی بودند با روش غیر احتمالی آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در شش گروه مختلف از نظر روش کاربرد لیدوکائین تقسیم شدند. کلیه بیماران پس از آماده سازی و مایع درمانی قبل از عمل تحت بیهوشی عمومی با روش مشابه قرار گرفتند. قبل از انجام لوله‌گذاری تراشه در گروه اول اسپری لیدوکائین روی قسمت انتهایی لوله تراشه زده شد، در گروه دوم اسپری لیدوکائین داخل حلق استفاده شد و در گروه سوم قسمت انتهائی لوله تراشه آغشته به ژل لیدوکائین گردید، در گروه چهارم پس از اتمام بیهوشی لیدوکائین وریدی استفاده شد، در گروه پنجم از محلول لیدوکائین داخل کاف لوله تراشه استفاده شد، در گروه ششم قسمت انتهایی لوله تراشه آغشته به سرم فیزیولوژی گردید. در پایان عمل پس از خروج لوله تراشه بیماران در ریکاوری از نظر بروز سرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند یک ساعت پس از خروج از ریکاوری و روز بعد از عمل نیز در مورد گلودرد از بیماران ارزیابی به عمل آمد. نتایج: میانگین سنی بیماران‭ ۶۳/۷ ‬سال بود. گروههای شش گانه تحقیق از نظر سنی، جنسی، وضعیت سیگار کشیدن، مدت عمل جراحی، فشار خون سیستول و دیاستول و سرعت ضربان قلب قبل از عمل شرایط مشابه داشتند و تفاوت آماری معنی داری بین آنها وجود نداشت . بحث: با توجه به این که کاهش میزان سرفه بعد از عمل موجب کاهش بروز عوارض جدی و متعدد می‌گردد بر اساس تحقیق فوق استفاده از دو روش لیدوکائین داخل کاف لوله تراشه می‌تواند بدون ایجاد عارضه، باعث بهبود شرایط بیمار پس از عمل و مطلوب تر شدن خروج بیمار از بیهوشی شده و نتایج حاصل از تلاش جراح و بیهوشی دهنده را مطلوب تر گرداند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : لیدوکائین
: عوارض پس از عمل جراحی
: بیهوشی عمومی
: سرفه
: لوله گذاری داخل نای
: خارج کردن آب مروارید
: آب سیاه
: گلودرد
: پرفشاری خون
: Lidocaine
: Postoperative Complications
: Anesthesia, Intravenous
: Cough
: Intubation, Intratracheal
: Cataract Extraction
: Glaucoma
: Pharyngitis
: Hypertension
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : آقاداوودی، امید، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسنعلی سلطانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۲۲۹‬
تاریخ اتمام : ‭1379/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1378/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی