رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه اثرات محافظتی سدیم بنزوات و سدیم متیل پارابن بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی و پسودوموناس آئروژینوزا در فرآورده‌های دارویی پنی‌سیلین "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50049
شماره مدرک : ‭ط۱۷۵۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : غروی، منوچهر، مجری
عنوان و نام پديدآور : مقایسه اثرات محافظتی سدیم بنزوات و سدیم متیل پارابن بر علیه استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی و پسودوموناس آئروژینوزا در فرآورده‌های دارویی پنی‌سیلین [طرح تحقیقاتی]/ منوچهر غروی؛ همکاران طرح: روحا کسری کرمانشاهی، رحیم بحری نجف‌آبادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭[؟۱۳۷۷]‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭XIII‬،‭۱۰۵‬ص.‬: مصور (رنگی)، جدول
يادداشتهاي کلي : عنوان دیگر: ساخت و بررسی پایداری فرآورده موضعی مناسب از مینوکسیدیل و مینوکسیدیل- اتینیل استرادیول، جهت جلوگیری از ریزش مو در آلوپسی آندروژنتیک
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مصرف گسترده فرآورده‌های دارویی پنی‌سیلین و بخصوص اشکال سوسپانسیون خوراکی آنها و توجه به این نکته که این داروها از فرآورده‌های چند بار مصرف‭Multiple dose‬ می‌باشند و مصرف‌کننده در نوبتهای متوالی از این فرآورده‌ها استفاده می‌نماید اجرای کنترل و نظارت دقیق روی این فرآورده را الزامی نموده است. سوسپانسیونهای دارویی خوراکی مثل آموکسی‌سیلین از اشکال پرمصرف خوراکی می‌باشند که بخاطر وجود مقادیر قابل توجه شکر محیطی مناسب برای رشد و تکثیر میکروارگانیسمها به شمار می‌روند و اکثر مصرف‌کنندگان نیز کودکانی هستند که قدرت دفاعی و سیستم ایمنی آنها هنوز کامل نمی‌باشد. در نتیجه با مصرف فرآورده آلوده نه تنها سلامت خود را باز نمی‌یابند بلکه ممکن است به عفونتهای ثانویه نیز گرفتار شوند. علاوه بر این وجود میکروارگانیسمهای مختلف در فرآورده می‌تواند سبب فساد و غیر قابل استفاده شدن آن گردیده و از نظر اقتصادی زیانهای مادی قابل توجه و غیر قابل جبرانی نیز بهمراه داشته باشد. برای جلوگیری از آلوده‌شدن فرآورده‌های دارویی مواد محافظ ضد میکروبی در زمان ساخت به آنها اضافه می‌گردد این مواد، فرآورده دارویی را در مدت نگهداری و مصرف از آلودگی به انواع میکروارگانیسمهای بیماریزا محافظت می‌نمایند. با توجه به مطالب فوق و اهمیت محافظت فرآورده‌های دارویی از انواع آلودگی میروبی مصصم شدیم تا در این مطالعه اثرات مواد محافظ سدیم بنزوات و سدیم متیل پارابن را بر علیه باکتریهای استافیلوکوک ارئوس با کد اختصاصی‭(National colection type culture) NCTC 10788‬، اشرشیاکلی با کد اختصاصی‭(NCTC 8545)‬ و پسودوموناس آئورژینوزا با کد اختصاصی‭(PTCC (Persian type calture colcetion) 1074)‬ طی یک آزمایش‭ ۲۸ ‬روزه و با تلفیقی از روشهای رسمی فارماکوپه‌های آمریکا و انگلستان‭(BP, USP)‬ بررسی نمائیم. از طرفی با توجه به این نکته که مواد محافظ ضد میکروبی موادی سمی هستند در این مطالعه سعی شده است که کمترین غلظت آنها که دارای حداکثر اثر محافظتی باشند مشخص شده و به فرمولاسیون اضافه گردد. برای انجام این آزمایش تمام مواد از قبیل محیط کشت، سرم فیزیولوژی، آب پپتون‭ ۰/۱ ‬درصد، لوازم و سایر وسایل موردنیاز در شرایط استریل تهیه و نگهداری شده و تمام مراحل نیز در شرایط کاملا استریل انجام گردید. در ابتدا برای اطمینان از عدم آلودگی در سوسپانسیونهای خوراکی آموکسی‌سیلین قبل از تلقیح میکروارگانیسمها، از تمام شیشه‌های آموکسی‌سیلین در محیطهای کشت مناسب و مخصوص قارچ و باکتری کشت داده شده که رشد قابل ملاحظه‌ای مشاهده نگردید. بعد از آن تلقیح میکروارگانیسم بداخل فرآورده به نحوی صورت گرفت که در هر میلی‌لیتر از فرآورده حدود‭ ۱۰ ‬به توان‭ ۱۰ - ۵ ‬به توان‭ ۶ ‬میکروارگانیسم وجود داشته باشد (زمان صفر‭.(‬ کشتهای بعدی پس از‭ ۲۴ ،۶ ‬و‭ ۴۸ ‬ساعت و‭ ۲۱ ،۱۴ ،۷ ‬و‭ ۲۸ ‬روز انجام گرفت. این آزمایشها برای هر باکتری بطور جداگانه و در سه نوبت انجام شد و نهایتا این نتیجه بدست آمد که سوسپانسیون خوراکی آموکسی‌سیلین‭ ۱۲۵ ‬میلیگرم در هر‭ ۵ ‬میلی‌لیتر، ساخت کارخانه داروسازی فارابی اصفهان به تنهایی و بدون وجود هر نوع ماده محافظ قادر است باکتریهای استافیلوکوک ارئوس، اشرشیاکلی و پسودوموناس آئروژینوزا را بترتیب پس از گذشت‭ ۶ ‬ساعت،‭ ۴۸ ‬ساعت و‭ ۷ ‬روز کاملا از بین ببرد، و چون فارماکوپه انگلستان‭BP‬ در مورد فرآورده‌های خوراکی غلظتی از مواد ضد میکروبی را موثر دانسته که پس از‭ ۷ ‬روز با فاکتور کاهش‭ ۱۰ ‬به توان‭۲ ‬، از تعداد باکتریها بکاهد و در پایان دوره‭ ۲۸ ‬روزه نیز هیچ افزایشی در تعداد آنها مشاهده نشود بنابراین سوسپانسیون خوراکی آموکسی‌سیلین به تنهایی شرایط فوق را داراست و ف‌قط برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی احتیاج به اضافه کردن هیچ نوع از مواد محافظ ندارد. البته در آزمایش تعیین قدرت محافظتی مواد محافظ ضد میکروبی در کتب رسمی علاوه بر باکتریهای فوق‌الذکر قارچهای کاندیدا آلبیکنس و اسپرژیلوس نیجر هم باید مورد آزمایش قرار بگیرند که این آزمایشات قبلا در دانشکده داروسازی اصفهان صورت گرفته و فقط افزودن مقادیر مواد محافظ به سوسپانسیون آموکسی‌سیلین جهت جلوگیری از آلودگیهای باکتریایی هدف این تحقیق می‌باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پنی‌سیلین‌ها
: سدیم
: بنزوات‌ها
: استافیلوکوک
: فرآورده‌های دارویی
: مقاومت میکروبی دارو
: Penicillins
: Sodium
: Benzoates
: Staphylcoccus
: Pharmaceutical Preparation
: Drug Resistance, Microbial
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کسری کرمانشاهی، روحا، همکار طرح
: بحری نجفی، رحیم ، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : منوچهر غروی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۷۰۹۴‬
تاریخ اتمام : ‭1377/12/12‬
تاریخ شروع : ‭1377/11/13‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۷۵۴موجود‭‬
نظرسنجی