خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50072
شماره مدرک : ‭ط۱۹۶۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : توتونچی، مینا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد ماهیت و فرآیند ارزشیابی اساتید در سال‭۱۳۸۳- ۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ مینا توتونچی؛ همکاران: طاهره چنگیز، لیلی عالی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮ه،‭۷۷‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در مطالعات، ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان مورد انتقاد قرار گرفته است و به نظرات مشتریان اصلی ارزشیابی استاد که اعضاء هیات علمی دانشگاه باشند، کمتر توجه شده اشت. مطالعات موجود در زمینه ارزشیابی از فرایند ارزشیابی محدود می باشد. این مطالعه با هدف تعیین نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد ماهیت و فرایند ارزشیابی اساتید در سال‭ ۱۳۸۳-۸۴ ‬انجام گرفته است. در یک مطالعه توصیفی‭ ۱۸۵ ‬نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه ای روا و پایا بود که مشخصات دموگرافیک اساتید و سه حیطه ماهیت ارزشیابی، فرایند اجرایی و باز خورد ارزشیابی را با مقیاس‭ ۵ ‬نقطه ای لیکرت و با‭ ۵۰ ‬سوال مورد پرسش قرار داد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار‭SPSS‬ و بصورت محاسبه توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات گزینه و حیطه های ارزشیابی استاد انجام شد و مقایسه گروهها با آزمونهای‭T‬ و‭ANOVA‬ و همبستگی پیرسون انجام گرفت. تعداد‭ ۱۵۰ ‬نفر از اساتید پرسشنامه را تکمیل نمودند. میانگین و انحراف معیار امتیاز اساتید به ماهیت ارزشیابی استاد‭ ۳/۰۴ ‬مثبت و منفی‭۰/۴۹ ‬، فرایند اجرای ارزشیابی‭ ۲/۶ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۴۵ ‬و فرایند اجرای بازخورد ارزشیابی‭ ۲/۵ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۴ ‬و کل سه حیطه‭ ۲/۷۵ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۳۷ ‬از کل نمره‭ ۵ ‬بود. بالاترین امتیاز در مورد ضرورت ارزشیابی استاد در فرایند آموزشی، مطلق نبودن ارزشیابی برای بهبود فرایند یادگیری- تدریس، اجرای ارزشیابی سالیانه و ارسال محرمانه آن و امکان اصلاح عملکرد اساتید با توجه به نتایج ارزشیابی بود. در حالیکه اساتید در مورد موضوعات در نظر نگرفتن فعالیت های جنبی استاد در ارزشیابی، محدود بودن اصلاح عملکرد بدون مشاوره و راهنمایی، ارزشیابی مشابه از دروس با ماهیت متفاوت، امتیاز پائین را اختصاص داده بودند. نظر اساتید با ربته علمی، رضایت از ارزشیابی، بکارگیری نتایج ارزشیابی و نوع درس مورد تدریس، سابقه تدریس و تعداد واحد درسی ارتباط معنی داری داشت در حالیکه با جنس، سن و سابقه کار و نوع دانشکده و وضعیت استخدامی و شرکت در کارگاه ارزشیابی ارتباط معنی داری نداشت. نتایج پژوهش بیانگر نگرش متوسط نسبت به ماهیت ارزشیابی استاد و نگرش منفی نسبت به فرایند اجرا و بازخورد بود که با بعضی مطالعات همخوانی دارد. برنامه ریزان آموزشی لازمست نسبت به تهیه ابزار مناسب ارزشیابی و اصلاح فرایندهای اجرایی و بکارگیری نتایج حاصله از ارزشیابی برای مشاوره و اصلاح عملکرد اساتید اقدام نمایند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هیات علمی پزشکی
: مطالعات ارزشیابی
: آموزش پزشکی
: دانشجویان پزشکی
: Faculty Medical
: Evaluation Studies
: Education, Medical
: Students, Medical
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : چنگیز، طاهره، همکار
: عالی پور، لیلی، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مینا توتونچی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۱۱۹‬
تاریخ اتمام : ‭1384/12/20‬
تاریخ شروع : ‭1383/08/25‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)