خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50107
شماره مدرک : ‭ط۱۹۹۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شمس، اسدالله، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اولویتهای پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از نظر مدیران این رشته در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۱- ۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ اسدالله شمس، مرضیه گلکار
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : یکی از مهم ترین اقدامات بنیادی درحل مشکلات هرشاخه اجتماعی ازجمله خود علم پژوهش بدست آوردن مجهولات اولی یا اولویتهای پژوهشی است.با توجه به اینکه رشته مدیریت وبویژه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی یکی از شاخه های مهم تامین نیروی انسانی برای نظام بهداشت و درمان است، این پژوهش با هدف تعیین اولویتهای پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از نظر صاحبنظران مرتبط این حوزه در شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۱-۸۳ ‬انجام شده است. مواد و روشها دراین پژوهش توصیفی، مقطعی و پیمایشی با استفاده از یک پرسشنامه‭ ۴۲ ‬سوالی محقق ساخته در مرحله مقدماتی برای بدست آوردن اولویتها اطلاعات بدست آمده برای‭ ۱۰ ‬نفر از خبرگان و بعد از یک هفته این نظرات برای‭ ۵ ‬نفر از خبره ترین متخصصین این رشته به روش دلفی ارسال و به معرفی دقیقتر اولویتهای نهایی پرداخته و پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کروبناخ‭ ۹۶ ‬درصد و نظر دیگر متخصصین تحقیق به تعیین میانگین نمره میزان توجه‭ ۸۳ ‬مدیر در سطوح مختلف( ارشد، میانی و عملیاتی) از اولویتهای پژوهش خدمات بهداشتی درمانی لیکرت( بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) پرداخته شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار‭spss‬ در سطح آمار توصیفی از مشخصه های آماری مثل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در آمار استنباطی با استفاده از آزمون کای دو و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیشترین میانگین امتیاز نظرات کل مدیران مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در خصوص اولویتهای پژوهشی مدیریت بهداشت و درمان در ابعاد وظیفه برنامه ریزی‭ ۳/۸۲ ‬مثبت بر منفی‭۰/۸۱ ‬، استانداردها و شاخص ها‭ ۳/۸۲ ‬مثبت بر منفی‭۰/۹۳ ‬، عوامل انگیزشی کارکنان‭ ۳/۷۲ ‬مثبت بر منفی‭۰/۸۹ ‬( درحد زیاد)، وظایف مدیریتی‭ ۳/۰۵ ‬مثبت برمنفی‭۱/۰۴ ‬، خودگردانی بیمارستانی‭ ۳/۸۲ ‬مثبت برمنفی‭۰/۹۵ ‬، ایمنی کار‭ ۲/۹۸ ‬مثبت بر منفی‭۰ /۹۳ ‬( درحد متوسط) ازمجموع‭ ۵ ‬امتیاز می باشد. بین نظرات مدیران عالی،میانی و اجرایی با شاخصهای وظیفه‌گزارش دهی، وظایف مدیریتی و کارآیی و اثربخشی اختلاف معنی داری مشاهده‌شد‭(p<0/05 ).‬ ولی در ارتباط با سایر اولویتها اختلاف معنی دار مشاهده نشد و نظرات مدیران یکسان می باشد. بحث و نتیجه گیری آگاهی مدیران خدمات بهداشتی درمانی شهر اصفهان درخصوص اولویتهای پژوهشی درحد زیاد و متوسط ارزیابی گردید. بدین ترتیب برنامه ریزان و طرح ریزان پژوهش باید تلاشهای خود را در این زمینه متمرکز سازند و منابع را بسمت و سویی که بیشترین نیاز وجود دارد هدایت کنند،اقدامات لازم را برای شناسایی مسائل و مشکلاتی که توجه بیشتری را می طلبد و نسبت به نیازهای دیگر حق تقدم دارند بکار گیرند. لذا در مقایسه با تحقیقات مشابه مهمترین مسایل و مشکلات باید درزمینه برنامه ریزی،کارآیی و اثربخشی، سازماندهی، شاخص ها و استانداردها و آموزش کارکنان دریک برنامه ملی پژوهش حوزه سلامت گنجانیده شوند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مدیریت خدمات بهداشتی
: برنامه های بهداشت ملی
: پژوهش
: احتیاجات و نیازهای خدمات بهداشتی
: Health Services Administration
: National Health Programs
: Research
: Health Services Nedds and Demand
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : گلکار، مرضیه، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : اسدالله شمس، مرضیه گلکار
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۱۲۱۰‬
تاریخ اتمام : ‭1383/10/20‬
تاریخ شروع : ‭1381/06/19‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)