رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی نسبی هیپرتری گلیسیریدمی در بیماران مبتلا به سرگیجه های حمله‌ای کوتاه مدت یا (سرگیجه خوش خیم عودکننده) "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50112
شماره مدرک : ‭ط۲۰۰۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اعتمادی فر، مسعود، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی فراوانی نسبی هیپرتری گلیسیریدمی در بیماران مبتلا به سرگیجه های حمله‌ای کوتاه مدت یا (سرگیجه خوش خیم عودکننده) [طرح تحقیقاتی]/ مسعود اعتمادی فر، احمد چیت ساز؛ همکاران طرح: وحید شایگان نژاد، علیرضا شایگان نژاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮ط،‭۳۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: با توجه به اینکه سرگیجه از شکایات شایع بیماران می‌باشد و سرگیجه خوش‌خیم عودکننده از مواردی است که در میانسالی و سنین جوانی رخ داده و با شروع ناگهانی سرگیجه تهوع و استفراغ بدون اختلال شنوایی مشخص می‌شود برآن شدیم تا میزان فراوانی نسبی هیپرتری‌گلیسیریدمیا را در این بیماران مشخص کنیم تا این مطالعه مقدمه‌ای برای مطالعات بعدی در جهت تعیین علت بیماری و ریسک فاکتورهای بیماری بشود و همچنین در جهت تعیین عوامل تشدیدکننده بیماری باشد. روش و مواد: این مطالعه از نوع مقطعی و مشاهده‌ای می‌باشد. مطالعه بر روی‭ ۸۰ ‬بیمار مراجعه‌کننده به کلینیکهای اعصاب بیمارستانهای الزهرا و نور در سال‭ ۱۳۷۸ ‬که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انجام شد که شامل تعیین میزان کلسترول، تری‌گلیسیرید،‭LDL HDL‬ خون همچنین انجام معاینات عصبی کامل می‌باشد. اطلاعات بر روی یک چک لیست که از قبل تهیه شده بود وارد شد و توزیع جنسی و سنی مبتلایان نیز تعیین شدند و نهایتا نتایج کلی اطلاعات بدست آمد. و با توجه به جداول و نمودارها تفسیر گردید. نتایج:‭ ۷۰ ‬درصد بیماران از جنس زن بوده و اکثریت آنها در گروه سنی‭ ۴۱-۶۰ ‬سال قرار داشتند. تهوع، استفراغ و نیستاگموس از شکایات شایع همراه بیماری می‌باشد.‭ ۶۵ ‬درصد بیماران هیپرکلسترولمی و‭ ۷۲/۵ ‬درصد بیماران هیپرتری‌گلیسیریدمی همراه داشتند. بحث: این مقاله مشخص کرد که‭ ۷۰ ‬درصد بیماران از جنس زن و‭ ۳۰ ‬درصد از جنس مرد بوده‌اند که علت آن شاید مراجعات بیشتر خانمها نسبت به آقایان باشد. اگر چه هیپرتری‌گلیسیریدمی در سنین قبل از یائسگی در زنان از شیوع کمتری نسبت به آقایان برخوردار است ولی به علت مراجعات بیشتر بیماران در سنین بعد از منوپوز سرگیجه خوش‌خیم عودکننده در این جنس فراوانتر دیده شد. در کتب رفرانس توزیع جنسی بیماران مشخص نشده است. مطالعه نشان داد که بیشتر مراجعه‌کنندگان با این نوع سرگیجه در گروه سنی‭ ۴۱-۶۰ ‬سال قرار دارند که علت آن شاید افزایش وقوع هیپرتری‌گلیسیریدمی در این سنین و نیز منوپوز زنان به عنوان یک فاکتور تسریع‌کننده هیپرتری‌گلیسیریدمی باشد این مطالعه با مطالعه با آمار رفرانسها که وقوع بیشتر این بیماری در سنین میانسالی را مطرح می‌کنند همخوانی دارد. همچنین برخی از بیماران از تهوع و استفراغ و نیستاگموس نیز شاکی هستند. هیپرکلسترولمی در این بیماران از شیوع زیادی برخوردار بود که می‌تواند بعلت منوپوز در زنان و سن بالای افراد باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : افزایش لیپوپروتئین خون
: سرگیجه دوار
: اختلالات شنوایی
: تهوع
: استفراغ
: کلسترول
: تری‌گلیسیرید
: افزایش کلسترول خون
: Hyperlipidemia
: Vertigo
: Hearing Disorders
: Nausea
: Vomiting
: Cholesterol
: Triglycerides
: Hypercholesterolemia
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : شایگان‌نژاد، وحید، همکار
: شایگان نژاد، علیرضا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مسعود اعتمادی فر، احمد چیت ساز
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۱۶۳‬
تاریخ اتمام : ‭1379/02/13‬
تاریخ شروع : ‭1378/07/20‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی