رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تکرار اجرای مهارتهای اساسی بالینی دانشجویان پرستاری و مقایسه آن با دیدگاه اساتید و فارغ التحصیلان دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان سال‭۱۳۸۵ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50124
شماره مدرک : ‭ط۲۰۱۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : حسینی، عباس، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تکرار اجرای مهارتهای اساسی بالینی دانشجویان پرستاری و مقایسه آن با دیدگاه اساتید و فارغ التحصیلان دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ عباس حسینی، جلیل اسلامیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: پرستاری یک حیطه مهارت محور است و در آموزش بالینی، فرآیند یادگیری اساسا به انجام دادن مربوط می گردد. از طرفی یکی از اهداف اصلی در آموزش بالینی، ارتقاء مهارت است و دستیابی به مهارت با انجام و تکرار آن امکان پذیر است. از اینرو این موضوع که از چالشهای موجود در آموزش دانشجویان پرستاری است در این تحقیق با هدف کلی تعیین میزان تکرار مهارتهای اساسی در کارآموزیهای دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی است که با استفاده از دو پرسشنامه یکی جهت دانشجویانی که واحد کارآموزی دارند و دیگری برای فارغ التحصیلان و اساتید انجام شد. نتایج: نتایج نشان می دهد از هفده مهارت بررسی شده در این پژوهش، مهارتهای تزریق داخل جلدی، ترانسفوزیون خون، سونداژ، گذاشتن لوله معده، لاواژ وانما به ترتیب با میانگین تکرار‭ ۰/۰۸ ،۰/۸۰ ،۰/۷۶ ،۱/۴۹ ،۰/۰۶ ‬و‭ ۰/۱۷ ‬نظرات اساتید و فارغ التحصیلان را تامین نکرده اند. بین نظرات اساتید و فارغ التحصیلان در مورد تعداد انجام مهارتهای تزریق عضلانی، آماده کردن سرم با ست معمولی و میکروست، ترانسفوزیون خون، پانسمان کنترل‭IO‬، اکسیژن درمانی، ساکشن راه هوایی، گاواژولاواژ اختلاف معنی داری وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: چنین به نظر می رسد علت تکرار ناکافی تعدادی از مهارتها توسط دانشجویان اندیکاسیون بسیار کم آن مهارت در بخشها یا زمان نامناسب کارآموزی از نظر تکرار مهارت و یا انجام مشترک مهارت توسط دانشجویان و کارورزان و دستیاران رشته پزشکی و رشته پرستاری است که توجه بیشتر برنامه ریزان آموزشی را طلب می نماید
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پرستاری
: ارزیابی پرستاری
: دانشجویان پرستاری
: پرستاران بالینی
: کفایت بالینی
: Nursing
: Nursing Assessment
: Students, Nursing
: Nurse Clinicians
: Clinical Competence
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اسلامیان، جلیل ، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عباس حسینی، جلیل اسلامیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۴۷‬
تاریخ اتمام : ‭1386/01/15‬
تاریخ شروع : ‭1385/08/22‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۰۱۷موجود‭‬
نظرسنجی