رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی زمان تولد، جنس و نوع زایمان در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله سالهای‭۷۵- ۷۷ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50135
شماره مدرک : ‭ط۲۰۲۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قهیری، عطاءالله، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی توزیع فراوانی زمان تولد، جنس و نوع زایمان در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله سالهای‭۷۵- ۷۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ عطاءالله قهیری؛ همکاران طرح: فهیمه علی‌یار
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ح،‭۵۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : برای ارائه خدمات بهتر در زایشگاه باید تعداد پرسنل و امکانات لازم با تعداد بیماران هماهنگ باشد، پس با تعیین تعداد زایمانها بر حسب شیفت کاری، ماهها و فصول سال می توان تعداد پرسنل و امکانات لازم را پیش بینی نمود. از طرف دیگر در بین عامه مردم اعتقاداتی در مورد ارتباط بین‌زمان زایمان، جنسیت نوزاد و... با ماهها و فصول خاصی از سال وجود دارد. لذا با انجام این بررسی می توان به دو هدف دست یافت:‭۱ ‬- پیشنهاد تقسیم صحیح تر پرسنل در زایشگاهها با توجه به حجم کار موجود در شیفتهای کاری‭۲ ‬- بدست آوردن اطلاعاتی در مورد بعضی اعتقادات راجع به توزیع فصلی و زمانی زایمان که در بین عامه مردم رایج است. هدف کلی این کار بررسی توزیع فراوانی زمان تولد، جنس و نوع زایمان در نوزادان متولد شده در بیمارستانهای دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله سالهای‭۷۵ -۷۷ ‬می باشد.مطالعه به روش توصیفی گذشته نگر و از طریق سرشماری انجام شد. کل زایمانهای انجام شده در بیمارستان الزهراء، بهشتی و امین، از ابتدای سال‭ ۱۳۷۵ ‬تا انتهای سال‭ ۱۳۷۷ ‬با مراجعه به دفتر ثبت بیمارستان بررسی شد. اطلاعات لازم شامل نوع زایمان، جنس نوزاد، تاریخ زایمان(ماه وفصل) و شیفت کاری با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات گردآوری شده و مورد دسته بندی و معدل گیری قرار گرفته و نهایتا از آمار توصیفی(جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و شاخصهای آماری لازم) برای بیان نتایج استفاده شد. تعداد کل نوزادان‭ ۱۳۲۴۶ ‬نفر، تولد در شیفت شب‭ ۴۱/۴ ‬درصد(حداکثر) و در شیفت عصر‭ ۲۵/۹ ‬درصد(حداقل) بوده است. تولد نوزادان در ماهها بین‭ ۷/۴ ‬درصد در مهرماه تا‭ ۱۰ ‬در صد در تیر ماه و در فصول بین‭ ۲۷/۲ ‬درصد در تابستان تا‭ ۲۳/۶ ‬درصد در فصل پائیز و زمستان متغیر بوده است.‭ ۴۱/۷ ‬درصد پسران و‭ ۴۱ ‬درصد دختران در شیفت شب متولد شده اند. نسبت جنسی در فصل بهار‭۱/۰۳ ‬، در فصل تابستان‭۱/۰۲ ‬، در فصل پائیز‭ ۱/۰۱۶ ‬و در فصل زمستان‭ ۱/۰۱۲ ‬بوده است. تولد نوزادان حاصل از زایمان طبیعی در شیفت شب‭ ۴۷/۸ ‬درصد و در شیفت صبح‭ ۲۶/۲ ‬درصد و تولد نوزادان حاصل از سزارین در شیفت شب‭ ۳۲/۹ ‬درصد و در شیفت صبح‭ ۴۱/۴ ‬درصد بوده است. با توجه به وقوع حداکثر زایمانها در شیفت شب باید در جهت تامین نیروی انسانی کافی و سایر امکانات در این مواقع اقدام کرد و نیز این مسئله خود ارتباط بین شروع زایمان و ساعات خاصی از شبانه روز را به نمایش می گذارد. ارتباط بین جنس نوزاد و ماهها و فصول سال هر چند بطور ضعیف نشان داده شده است که نیازمند بررسی بیشتری می باشد. زیاد بودن سزارین ها در صبح نسبت به زایمانهای طبیعی می تواند نشان دهنده احتمال غیر ضروری بودن بسیاری از این عملها باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : زایمان‌میزان تولد
: سزارین
: تحمیل برنامه کاری
: جنسیت
: فصل ها
: Labor
: Birth Rate
: Cesarean Section
: Work Schedule Tolerance
: Sex
: Seasons
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : علی‌یار، فهیمه، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عطاءالله قهیری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۰۲۲‬
تاریخ اتمام : ‭1378/03/04‬
تاریخ شروع : ‭1378/02/21‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی