رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نظرات کارورزان دانشکده پزشکی اصفهان در ارتباط با کیفیت آموزش سرپایی درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برحسب بیمارستان و گروههای آموزشی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50140
شماره مدرک : ‭ط۲۰۳۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : احمدی، علیرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی نظرات کارورزان دانشکده پزشکی اصفهان در ارتباط با کیفیت آموزش سرپایی درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برحسب بیمارستان و گروههای آموزشی [طرح تحقیقاتی]/ علیرضا احمدی؛ همکاران طرح: مرتضی مهرمنش
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۲‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ارزیابی برنامه‌های آموزشی به منظور به دست آوردن اطلاعات صحیح از وضعیت آنها و سپس تحلیل آن اطلاعات برای برطرف کردن نواقص و اشکالات موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجائیکه آموزش سرپایی در تکمیل آموزش بیمارستانی نقش مهمی دارد این تحقیق می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش سرپایی کمک نماید. هدف مطالعه: بررسی نظرات کارورزان دانشکده پزشکی در ارتباط با کیفیت آموزش سرپایی در درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برحسب بیمارستان و گروههای آموزشی مربوطه. این مطالعه از نوع توصیفی‭(Descriptive)‬ و مقطعی‭(Cross- sectional)‬ می‌باشد. برای انجام این مطالعه‭ ۲۵۰ ‬کارورز که در درمانگاههای آموزش بیمارستانهای الزهرا (س)، نور، کاشانی و فیض دوره آموزشی گذرانده بودند در ماه اردیبشهت سال‭ ۱۳۷۸ ‬مورد پرسش قرار گرفتند و پرسشنامه‌های مربوطه را تکمیل نمودند که این کار با مراجعه به درمانگاههای بیمارستانهای فوق‌الذکر انجام شد. اطالاعات استخراج شده از پرسشنامه با نرم‌افزار‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج مورد نظر بدست آمد. براساس نتایج بدست آمده میانگین مجموع امتیازات ابعاد پنجگانه مورد بررسی از این قرار است: نحوه آموزش استاد:‭۵۵/۶ ‬، امکانات و محیط فیزیکی:‭۵۲ ‬، تعداد و تنوع بیماران:‭۶۲/۳ ‬، تعداد دانشجو و کارورز درمانگاه:‭ ۴۸/۸ ‬و طول زمان آموزش درمانگاه:‭۵۷ ‬. بیشترین امتیاز نحوه آموزش استاد مربوط به درمانگاههای اطفال مراکز پزشکی جامعه‌نگر با امتیاز‭ ۷۵/۹ ‬و کمترین آن مربوط به درمانگاههای چشم بیمارستان فیض با امتیاز‭۳۸/۱ ‬. بیشترین امتیاز امکانات و محیط فیزیکی درمانگاه مربوط به درمانگاه جراحی بیمارستان کاشانی با امتیاز‭ ۶۱/۸ ‬و کمترین آن مربوط به درمانگاه گوش و حلق و بینی با امتیاز‭۳۸ ‬. بیشترین امتیاز تعداد و تنوع بیماران مربوط به درمانگاه چشم با امتیاز‭ ۸۰ ‬و کمترین آن مربوط به درمانگاه اعصاب بیمارستان الزهرا (س) با امتیاز‭ ۴۸ ‬می‌باشد. بیشترین امتیاز تعداد دانشجو و کارورز مربوط به درمانگاه پوست بیمارستان الزهرا (س) با امتیاز‭ ۶۲/۲ ‬و کمترین آن مربوط به درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا (س) با امتیاز‭۳۵/۵ ‬. بیشترین امتیاز طول مدت زمان آموزش مربوط به درمانگاه اطفال با امتیاز‭ ۷۲/۶ ‬و کمترین آن مربوط به درمانگاه زنان بیمارستان الزهرا (س) با امتیاز‭۴۲/۸ ‬. برای بهبود کیفیت آموزش سرپایی لازم است که اساتید محترم وقت بیشتری از اوقات آموزشی خود را به حضور منظم و بموقع در درمانگاههای آموزشی اختصاص دهند. همچنین باید فضای فیزیکی درمانگاهها متناسب با تعداد دانشجو و کارورز گسترش یافته و به امکانات لازم جهت معاینه مجهز شوند. برای بالا بردن کیفیت آموزش در درمانگاهها متناسب بوده و از پذیرش دانشجوی پزشکی غیر متناسب با امکانات موجود خودداری شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آموزش پزشکی عمومی
: سنجش آموزشی
: بیمارستانهای آموزشی
: Educational, Medical, Undegraduate
: Educational Measurment
: Hospital, Teaching
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مهرمنش، مرتضی، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : علیرضا احمدی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۰۳۸‬
تاریخ اتمام : ‭1378/09/30‬
تاریخ شروع : ‭1378/03/11‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی