رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه روی و مس در فرزندان افراد مبتلا به سکته قلبی زودرس و مقایسه با گروه شاهد "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50145
شماره مدرک : ‭ط۲۰۳۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کلیشادی، رویا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه روی و مس در فرزندان افراد مبتلا به سکته قلبی زودرس و مقایسه با گروه شاهد [طرح تحقیقاتی]/ رویا کلیشادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۱‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: آترواسکلروز از کودکی آغاز شده و لذا پیشگیری از آن نیز از کودکی باید شروع شود‭LDL .‬ اکسیده از عوامل مهم آتروژنیک است مس و روی از عوامل آنتی‌اکسیدان هستند و می‌توانند در پیشگیری از بروز آترواسکلروز مفید باشند هدف این مطالعه بررسی طح مس و روی در کودکان خانواده‌های پرخطر و مقایسه آن با گروه شاهد است. مواد و روشها: مطالعه در سی‌سی‌یوهای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در نیمه دوم سال‭ ۱۳۷۸ ‬انجام شده مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و به روش نمونه‌گیری آسان‭ ۳۰ ‬نفر از فرزندان‭ ۲-۱۸ ‬ساله افراد بستری شده در سی‌سی‌یو بعلت سکته قلبی زودرس (زیر‭ ۵۵ ‬سال) انتخاب شدند و گروه شاهد‭ ۳۰ ‬نفر از فرزندان خانواده‌های با سطح اجتماعی اقتصادی تقریبا مشابه می‌باشند قد، وزن، فشار خون این افراد با روشهای استاندارد و میزان مس و روی دریافتی روزانه توسط پرسشنامه تغذیه‌ای استاندارد‭ ۴ ‬روزه ‭ ۳۲)‬و‭۳۱ ‬) و میزان مس و روی سرم توسط روش جذب اتمی تعیین گردید. نتایج با آزمونهای آماری‭t- test‬ کروسکال والیس و مجذور کای با نرم‌افزار کامپیوتری‭SPSS‬ بررسی شدند. نتایج: سطح روی سرم در گروه شاهد‭ ۹۲/۲۶+-۲۳/۷ ‬میکروگرم در دسی‌لیتر بود که اختلاف معنی‌دار با مقادیر استاندارد ندارد ‭.(P=۰/۰۸)‬ سطح مس سرم در همه گروههای سنی شاهد بالاتر از مقادیر استاندارد است ‭.(P=۰/۰۰۱)‬ سطح مس و روی سرم مس و روی دریافتی روزانه در دختران و پسران اختلاف معنی‌دار ندارد ‭P>۰/۰۵)‬ در همه موارد‭.(‬ هیچ یک از افراد مورد مطالعه کمبود مس نداشتند ولی میزان روی سرم در پسران در گروه مورد کمتر از گروه شاهد است ‭.(P=۰/۰۴)‬ میزان مس و روی سرم و مقدار مس و روی دریافتی روزانه در افراد با اختلال رشد با بقیه کودکان تفاوتی ندارد (در همه موارد‭.(P>۰/۰۵ ‬ میانگین فشار سیستول و دیاستول در افراد با کمبود روی و سایر افراد اختلاف معنی‌دار ندارد ‭P=۰/۱۱)‬ و‭.(P=۰/۹۱ ‬ میزان روی دریافتی روزانه در گروه مورد‭ ۶/۸۹+-۲/۹۷ ‬میلیگرم و گروه شاهد‭ ۹/۳+-۵/۴۵ ‬میلیگرم بود ‭(P=۰/۰۴)‬ ولی میزان مس دریافتی روزانه در دو گروه تفاوتی ندارد ‭.(P=۰/۳۳)‬ بحث: افراد مورد مطالعه کمبود مس نداشتند میزان دریافت روی و سطح سرم آن در گروه مورد کمتر از شاهد است ولی فشار خون این افراد اختلاف معنی‌داری ندارد پس می‌توان نتیجه گرفت که با اضافه نمودن روی یا مصرف غذاهای حاوی روی مثل گوشت، آجیل، حبوبات می‌توان باعث افزایش روی سرم و کاهش آترواسکلروز شد در مطالعات مشابه هم بر اثر کمبود روی در بروز آترواسکلروز و توصیه به مصرف غذاهای حاوی روی اشاره شده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آترواسکلروز
: مس
: روی
: بلوک قلبی
: انفارکتوس قلبی
: کودک
: Atherosclerosis
: Zinc
: Copper
: Heart Block
: Myocardial Infarction
: Child
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : رویا کلیشادی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۰۳۶‬
تاریخ اتمام : ‭1379/03/07‬
تاریخ شروع : ‭1378/03/04‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی