رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی شیوع سندروم متابولیک در زنان سنین باروری در شهرستان شهر رضا در سال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50152
شماره مدرک : ‭ط۲۰۴۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : براهیمی، حمید، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی شیوع سندروم متابولیک در زنان سنین باروری در شهرستان شهر رضا در سال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حمید براهیمی؛ همکاران طرح: رضا اسماعیلیان، فرحناز رجایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۹‬ص.‬: نمودار، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: سندرم متابولیک یک اختلال سیتمیک است و می تواند عوارض متعددی را در زنان سنین باروری ایجاد کند. شناخت و درمان این سندرم در کاهش عوارض موثر است. روش اجرا: این مطالعه توصیفی تحلیلی در شهرستان شهرضا و روستاهای تابعه در سال‭ ۱۳۸۶ ‬با نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انجام گردید.‭ ۱۵۰۱ ‬نمونه از جمعیت زنان در سنین باروری در شهر و روستا انتخاب شده و مشخصات دموگرافیک جمع آوری شد. نتایج: مطالعه براساس تعریف فدراسیون بین المللی دیابت‭(IDF)‬ انجام شد. شیوع سندروم متابولیک درنمونه مورد مطالعه‭ ۱۷/۳ ‬درصد و بر اساس تعریف‭ ۹/۷ ATPIII‬درصد بود. شیوع سندروم متابولیک براساس گروهای سنی از نظر آماری متفاوت بود. ‭.(P<۰/۰۰۱)‬ این میزان در گروه سنی‭ ۲۰-۲۴ ‬ساله‭ ۵/۴ ‬بود و در گروه سنی‭ ۴۵-۴۹ ‬ساله به بالاترین حد خود یعنی‭ ۳۰/۹ ‬می رسید. اختلاف بین مراکز بهداشتی از نظر شیوع سندروم متابولیک با آزمون آماری معنی دار نبود. تنها‭ ۱/۸ ‬افراد با نمایه بوده بدنی زیر‭ ۱۸/۵ ‬سندروم متابولیک داشتندد در حالیکه‭ ۴۶/۲ ‬افراد با نمایه نوده بدنی مساوی یا بالای‭ ۴۰ ‬مبتلا به سندروم متابولیک بودند. ‭ ۵۸/۴ (P<۰/۰۰۱)‬چاقی مرکزی ( یعنی دور کمر بالاتر از‭ ۸۰ ‬سانتی متر) داشتند. فشار خون سیستولیک در‭ ۴/۱ ‬مساوی یا بالاتر از‭ ۱۳۰ ‬میلی متر جیوه تود. فشار خون دیاستولیک در‭ ۵/۹ ‬مساوی یا بالاتر از‭ ۸۵ ‬میلیمتر جیوه بود. همچنین‭ ۷/۶ ‬مبتلا به پرفشاری خون بودند.‭ ۵/۹ ‬دارای قند ناشتای‭ ۱۰۰-۱۲۵ ‬و‭ ۱/۶ ‬دارای قند ناشتای مساوی یا بالاتر از‭ ۱۲۶ ‬میلی گرم بر دسی لیتر بودند.‭ ۳۱/۲ ‬تری گلیسیرید مختل ‭(=>۱۵۰)‬ و‭HDL۴۰/۳ ‬ پایین ‭(<۵۰)‬ داشتند. تری گلیسیرید بالا و‭HDL‬ پایین همراه با چاقی مرکزی با‭ ۵۳ ‬شایعترین فرم سندروم متابولیک بود. بحث و نتیجه گیری: شیوع بالای اختلال چربی در جمعیت مورد مطالعه اهمیت اندازه گیری چربی خون در سنین بالای‭ ۲۰ ‬سال در کل جامعه را نشان میدهد. به نطر میرسد که انجام مطالعات بیشتر در جهت ادغام سندروم متابولیک در سیستم بهداشت و درمان کشور مورد نیاز است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیماری‌های سوخت و سازی
: دیابت قندی غیروابسته به انسولین
: زنان
: پرفشاری خون
: چاقی
: باروری
: Metabolic Disorders
: Diabetes Mellitus, Non- Insulin- Dependent
: Women
: Hypertension
: Obesity
: Fertility
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اسماعیلیان، رضا، همکار
: رجایی، فرحناز ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حمید براهیمی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۲۶۶‬
تاریخ اتمام : ‭1386/11/01‬
تاریخ شروع : ‭1386/02/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۰۴۳موجود‭‬
نظرسنجی