رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر درمانی گلوکانتیم سیستمیک توام با پنتوکسی فیلین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک به همراه پلاسبو در لیشمانیوز جلدی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50165
شماره مدرک : ‭ط۲۰۵۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صادقیان، گیتی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر درمانی گلوکانتیم سیستمیک توام با پنتوکسی فیلین خوراکی با گلوکانتیم سیستمیک به همراه پلاسبو در لیشمانیوز جلدی [طرح تحقیقاتی]/ گیتی صادقیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: لیشمانیوز جلدی یک بیماری انگلی شایع در ایران و به خصوص در اصفهان می باشد. ترکیبات پنج ظرفیتی آنتیموان به عنوان خط اول درمان در این بیماری بکار می روند. با توجه به فزایش عدم پاسخ به درمان و وجود عوارض جدی این ترکیبات تلاش برای یافتن درمان موثری ادامه دارد. هدف: مقایسه اثر درمانی گلوکانتیم سیستمیک توام با پنتو کسی فیلین در درمان لیشمانیوز جلدی می باشد. مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دوسوکور با روش نمونه گیری آسان بود. جمعیت مورد مطالعه از مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک انتخاب شدند تعداد‭ ۶۴ ‬بیمار به دو گروه مساوی تقسیم، که یک گروه با گلوکانتیم سیستمیک توام با پنتوکسی فیلین و گروه دیگر با گلوکانتیم سیستمیک و پلاسبو به مدت‭ ۲۰ ‬روز درمان شدند و بیماران به مدت‭ ۳ ‬ماه پیگیری شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمون‭X2‬ تجزیه تحلیل گردید. پاسخ به درمان بر اساس بهبودی کامل (بازسازی کامل ضایعه از نظر بالینی بدون هیچ علامتی از سفتی و التهاب) بهبودی نسبی ( کوچکترشدن و در حال ری اپیتلیزه شده ضایعه) و عدم پاسخ به درمان (عدم وجود تفاوت در اندازه ضایعه و سفتی و التهاب) ارزیابی گردید. بحث: بین دو گروه آزمون و شاهد اختلاف معنی داری مشهود بود و ارزش درمانی گلوکانتیم سیستمیک توام با پنتوکسی فیلین در مقایسه با گلوکانتیم توام با پلاسبو بیشتر بود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : سالک- دارودرمانی
: عامل بیماری سالک
: لیشمانیا
: آنتیموان سدیم گلوکونیت
: Leishmaniasis, Cutaneous- drug therapy
: Leishmania Major
: Antimony Sodium Gluconate
: Pentoxifylline
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : گیتی صادقیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۳۲۸‬
تاریخ اتمام : ‭1383/11/24‬
تاریخ شروع : ‭1382/12/26‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۰۵۸موجود‭‬
نظرسنجی