رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخلات آموزش سلامت در افزایش آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به دیابت نوع‭II‬ در زمینه تغذیه درمناطق روستایی شهرستان مبارکه "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50166
شماره مدرک : ‭ط۲۰۵۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شاکری، لیلا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر مداخلات آموزش سلامت در افزایش آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به دیابت نوع‭II‬ در زمینه تغذیه درمناطق روستایی شهرستان مبارکه [طرح تحقیقاتی]/ لیلا شاکری؛ همکاران طرح: اکبر حسن زاده، غلامرضا شریفی راد، رامش عالیپور، شهرام حاجیان، مریم آقابابایی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : بیماری دیابت یکی از شایعترین اختلالات متابولیکی است که به سرعت در حال افزایش است و اقدام مناسب جهت پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر آموزش تغذیه بر سطح آگاهی و نگرش بیماران دیابتی نوع‭ ۲ ‬انجام شد. این مطالعه بصورت مداخله آموزشی آینده نگر بصورت قبل و بعد در کلینیک دیابت شهرستان مبارکه بر روی‭ ۸۸ ‬بیمار دابتی بالای‭ ۳۰ ‬سال که در مناطق روستایی شهرستان مبارکه زندگی می کنند، انجام شد. بیماران بصورت تصادفی انتخاب شدند. مداخله شامل‭ ۵ ‬جلسه آموزشی(‭ ۲ ‬جلسه آموزش گروهی و‭ ۳ ‬جلسه آموزش چهره به چهره) بود که هر جلسه آموزش گروهی‭ ۱ ‬ساعت و هر جلسه آموزش چهره به چهره‭ ۳۰ ‬دقیقه بطول می انجامید. قبل و‭ ۱۰ ‬روز پس از پایان مداخله آموزشی پرسشنامه طراحی شده جهت ارزیابی میزان آگاهی و نگرش افراد، در زمینه تغذیه با راهنمایی محقق تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬، آزمون‭t_ paired‬، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش تغذیه افزایش آگاهی و نگرش پس از آموزش در بیماران دیابتی ایجاد کرده است. ضمنا آزمون پیرسون نشان داد که بین مدت دیابت با نمره آگاهی و نگرش رابطه معنی داری وجود ندارد‭.(P_Value> 0/05)‬ آزمون اسپیرمن نیز نشان داد که بین سطح تحصیلات با نمره آگاهی معنی داری وجود داشته ولی بین سطح تحصیلات با نمره نگرش رابطه معنی دار وجود ندارد‭( P_Value> /)‬آموزش تغذیه موجب افزایش سطح آگاهی و نگرش در بیماران دیابتی نوع‭ ۲ ‬گردید. طول مدت دیابت با نمره آگاهی و نگرش رابطه ای ندارد و سطح تحصیلات بر روی نمره آگاهی موثر است ولی بر روی نمره نگرش تاثیری ندارد. بنابراین آموزش تغذیه در کنار دارو درمانی از عوامل مهم در کنترل بیماری دیابت نوع‭ ۲ ‬میباشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : دیابت قندی غیر وابسته به انسولین
: تدریس
: آگاهی
: نگرش
: رژیم دیابتی
: آموزش بهداشت
: Diabetes Mellitus, Non- Insulin- Dependent
: Teaching
: Awareness
: Attitude
: Diabetic Diet
: Health Education
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حسن زاده، اکبر، همکار
: شریفی راد، غلامرضا، همکار
: عالیپور، رامش، همکار
: حاجیان، شهرام، همکار
: آقابابایی، مریم، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : لیلا شاکری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۲۰۰‬
تاریخ اتمام : ‭1386/12/08‬
تاریخ شروع : ‭1385/12/03‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی