رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه اثربخشی دارو درمانی با درمانهای توام (دارویی و غیر دارویی) بر وسواس کودکان و نوجوانان کلینیک روانپزشکی کودکان اصفهان سال‭۱۳۷۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50183
شماره مدرک : ‭ط۲۰۷۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : آرمان، سرور، مجری
عنوان و نام پديدآور : مقایسه اثربخشی دارو درمانی با درمانهای توام (دارویی و غیر دارویی) بر وسواس کودکان و نوجوانان کلینیک روانپزشکی کودکان اصفهان سال‭۱۳۷۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ سرور آرمان؛ همکار طرح: مهناز بدیعی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭[؟۱۳۷۸]‬.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اختلال وسواسی جبری، اعمال و یا افکار تکراری است که باعث ناراحتی در فرد می‌شود و یا در زندگی مداخله کرده و باعث صرف وقت زیاد می‌شود. این اختلال پا بر جا، ناراحت کننده، غیر قابل کنترل است که احساسات ناخوشایند را در فرد به وجود می‌آورد‭ ۰(۱)‬اختلال وسواسی جبری در کودکان نیز وجود دارد و تقریبا یک کودک از هر‭ ۲۰۰ ‬کودک و نوجوان مبتلا به این اختلال هستند‭۲)‬)، اما متاسفانه در بچه‌ها تشخیص ناشناخته می‌ماند و کودک بدون درمان و یا تحت درمان ناکامل قرار می‌گیرد. در شکل‌گیری وسواسی کودکان عوامل مختلف از جمله خانواده، فرهنگ، مذهب و... نقش دارند که در هر منطق اقلیمی نیاز به مطالعه خاص خود دارد. شناسایی این عوامل نه تنها در ایجاد و شکل دهی علایم بلکه درپاسخ دهی به درمان و پیش‌آگهی نیز مهم به شمار می‌رود. هدف مطالعه: با توجه به ماهیت مزمن بیماری وسواس، جواب نامطلوب به درمانها و عواقب شدید آن در فرد و خانواده، پژوهشگر درصد مقایسه اثربخشی دارو درمانی و روشهای توام (دارویی- غیر دارویی) طبق یک پروتکل مشخص شده در بهبود وسواس کودکان بر آمده است. مواد و روشها: مطالعه حاضر، مطالعه‌ای نیمه تجربی است که در آن اثربخشی دو شیوه درمانی یعنی‭۱ ‬) دارو درمانی‭۲ ‬) ترکیب یا تلفیق روشهای دارودرمانی و رفتار درمانی شناختی به وسواس کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور‭ ۲۵ ‬کودک زیر‭ ۱۸ ‬سال انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه خصوصیات فردی، خانوادگی، درمانی و پرسشنامه‌های وسواس (مادزلی ویل‌براون) قبل و بعد از درمان اطلاعات لازم کسب شد. ضمن بهره‌گیری از نرم‌افزار‭SPSS‬ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین- انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی) استفاده شد و ارتباط متغیرها با‭t-test‬ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج:‭ ۶۴ ‬درصد موارد را دختران تشکیل می‌داد و رده تحصیلی دبیرستان‭ ۵۲ ‬درصد موارد را تشکیل می‌داد. بیشترین رده سنی شروع علایم‭ ۱۰-۱۵ ‬سال بود و‭ ۶۸ ‬درصد موارد اختلال بیشتر از یک سال وجود داشت. در‭ ۶۰ ‬درصد موارد سابقه فامیلی وسواس وجود داشت و‭ ۶۰ ‬درصد کودکان تا کنون درمانی دریافت نکرده بودند. بر اساس مقایسه نمرات مادزلی ویل‌براون در دو گروه متفاوت معنی‌دار وجود داشت یعنی روش توام (دارویی و غیردارویی) موثرتر از دارودرمانی بود. مقایسه درون‌گروهی نیز نشان دهنده موثر بودن هر دو روش دارو به تنهایی و درمان توام بود. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله رده سنی نوجوانی خصوصا در دختران محصل ‭ ۱۰-۱۵)‬سال) با سابقه فامیلی مثبت از نظر وسواس باید مورد توجه ویژه جهت برنامه‌ریزی پیشگیری و درمان به موقع قرار گیرند. استفاده از داروی ضد وسواس (کلومی‌پرامین)، در درمان موثر می‌باشد. همچنین کاربرد روشهای شناختی رفتاری مناسبی رده سنی کودک- نوجوان در درمان موثر می‌باشد. اما نتایج نشان دهنده استفاده از چند روش دارویی و غیر دارویی برای حداکثر اثربخشی می‌باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اختلالات وسواسی- دارو درمانی
: روانپزشکی کودکان
: همه‌گیر شناسی
: رفتار وسواسی
: Obsessive- Compulsive Disordres- drug therapy
: Child Psychiatry
: Epidemiology
: Compulsive Behavior
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بدیعی، مهناز ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سرور آرمان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۰۷۸‬
تاریخ شروع : ‭1378/01/31‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی