رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین میزان بقاء بیماران مبتلا به تومورهای ویلمز و نوروبلاستوم تشخیص داده شده در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان از سال "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50186
شماره مدرک : ‭ط۲۰۸۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : داوری، حیدرعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : تعیین میزان بقاء بیماران مبتلا به تومورهای ویلمز و نوروبلاستوم تشخیص داده شده در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان از سال [طرح تحقیقاتی]/ حیدرعلی عابدی، مریم کیانپور؛ همکار طرح: حسن شاهون
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۸۳‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : از آنجاییکه تا کنون مطالعه‌ای بر روی بیماران مبتلا به تومورهای ویلمز و نوروبلاستوم در کشورمان انجام نگرفته است، جهت آگاهی از وضعیت این بیماران تصمیم به انجام این تحقیق گرفته شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان بقاء بیماران مبتلا به تومورهای ویلمز و نوروبلاستوم به تفکیک محل اولیه، سن و مرحله بیماری در زمان تشخیص تومور بوده است. روشها و مواد: برای انجام این مطالعه که از نوع توصیفی میباشد، پس از تهیه پرسشنامه، پرونده بیماران مبتلا به ویلمزونوروبلاستوم که از سال‭ ۱۳۶۵ ‬تا‭ ۱۳۷۵ ‬تشخیص داده شده بودند بررسی شد و در نرم‌افزار‭SPSS‬ ذخیره گردید. از بین‭ ۱۴۰ ‬پرونده بررسی شده تعداد‭ ۸۸ ‬مورد مربوط به ویلمز و‭ ۵۲ ‬مورد مربوط به نوروبلاستوم بودند. از‭ ۸۸ ‬مورد ویلمز‭ ۴۰ ‬نفر ‭ ۴۵/۵)‬درصد) زنده و‭ ۴۸ ‬نفر ‭ ۵۴/۵)‬درصد) فوت کرده بودند. از‭ ۵۲ ‬مورد نوروبلاستوما نیز‭ ۳۰ ‬نفر ‭ ۵۷/۷)‬درصد) زنده و‭ ۲۲ ‬نفر ‭ ۴۲/۳)‬درصد) فوت کرده بودند. تمامی بیماران تحت جراحی و بر حسب مرحله بیماری تحت شیمی درمان و پرتو درمانی و یا هر سه قرار گرفته بودند بیماران مبتلا به هر دو نوع تومور طبق مرحله بندی‭EVan‬ در‭ ۵ ‬مرحله قرار گرفتند که برای ویلمز در مراحل‭I‬،‭II‬،‭III‬،‭IV‬و‭V‬ به ترتیب‭ ۱۲ ،۳۲ ،۸ ،۳۶ ‬و‭ ۰ ‬نفر و برای نوروبلاستوم در مراحل‭I‬،‭II‬،‭III‬،‭IV‬ و‭IV-S‬ به ترتیب‭ ۲۹ ،۱۳ ،۹ ،۰ ‬و‭ ۱ ‬نفر وجود داشت. نتایج: برای تومور ویلمزمیزان بقاء در مراحل‭I‬ و‭III‬ و‭IV‬ به ترتیب‭ ۱ ،۶ ‬و‭ ۱/۵ ‬ساله حدود‭ ۹۵ ‬درصد بود. در مرحله‭II‬ هیچ مرگی اتفاق نیفتاده و در مرحله‭V‬ موردی از بیماری وجود نداشت. برای تومورنوروبلاستوم میزان بقاء در مراحل‭II‬ و‭III‬ و‭IV‬ ترتیب‭ ۶۰/۷۵ ،۱۰۰ ‬و‭ ۳۷/۱۷ ‬درصد برای حدود‭ ۵ ‬سال بوده است. مراحل‭I‬ و‭IV-S‬ نیز قابل آنالیز نبود. میزان بقاء کلی نوروبلاستوم بدون در نظر گرفتن مرحله بیماری‭ ۴۸/۴ ‬درصد بوده است. بحث: در بیماران مبتلا به تومور ویلمز، سن و مرحله بیماری و محل اولیه تومور و در بیماران مبتلا به نوروبلاستوم فقط مرحله بیماری بر روی میزان بقاء موثر بوده است. ضمنا با افزایش مرحله بیماری میزان بقا کاهش می‌یابد که با آمار موجود مطابقت میکند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : نوروبلاستوم- درمان
: نفروبلاستوم
: پرتو درمانی
: میزان بقاء ( زنده ماندن )
: Neuroblastoma- therapy
: Nephroblastoma
: Radiotherapy
: Survival Rate
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : داوری، حیدرعلی ، مجری
: کیانپور، مریم ، مجری
: شاهون، حسن ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حیدرعلی عابدی، مریم کیانپور
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۰۷۹‬
تاریخ اتمام : ‭1378/08/04‬
تاریخ شروع : ‭1378/04/15‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی