رکورد قبلیرکورد بعدی

" تجارب مراقبین بهداشتی از مراقبت قبل از بارداری زنان دیابتی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50193
شماره مدرک : ‭ط۲۰۹۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : نکویی، نفیسه‌السادات، مجری
عنوان و نام پديدآور : تجارب مراقبین بهداشتی از مراقبت قبل از بارداری زنان دیابتی [طرح تحقیقاتی]/ نفیسه السادات نکویی، شراره دوازده‌امامی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۴‬ص.‬:جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: یکی از راه هایی که بر سلامتی مادر و جنین در دوران حاملگی و بعد از آن موثر می باشد ارائه مراقبت های فبل از بارداری است. دیابت یکی از اختلالات مزمنی است که می تواند بر سر انجام حاملگی موثر باشد و عوارض شدیدی در مادر ایجاد کند. توجه مراقبین بهداشتی به این مسئله می تواند نقش مهمی در کیفیت این مراقبت داشته باشد. بررسی تجارب این افراد نقش مهمی در مشخص شدن مشکلات موجود در ارائه مراقبت های قبل از بارداری در زنان دیابتی خواهد داشت و هدف از این مطالعه توصیف تجارب مراقبین بهداشتی از مراقبین قبل از بارداری در زنان دیابتی بود. روش ها و مواد: نوع پژوهش کیفی‭qualitative‬ و روش آن پدیده شناسی یا‭phenomenology‬ بود. جامعه پژوهش را مراقبین بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان تشکیل می دادند که تجارب آن ها در ارتباط با چگونگی مراقبت قبل از بارداری در زنان دیابتی از طریق مصاحبه جمع آوری شد. حجم نمونه تا زمان اشباع اطلاعات تعیین‭ ۱۵ ‬نفر بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه توسط ضبط صوت انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش‭ ۷ ‬مرحله ای کلایزی انجام گردید. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که نحوه عملکرد مراقبین بهداشت‌ی، آگاهی آنان چگونگی آموزش آنان به بیمار و در کل عملکرد سیستم بهداشتی درمانی در کیفیت مراقبت قبل از بارداری خانم دیابتی موثر است. همچنین یافته ها نشان داد که در کل سطح آگاهی بیماران، خانواده آنها و پرسنل بهداشتی درمانی ازنظر مراقبت قبل از بارداری زنان دیابتی مناسب نمی باشد. بحث: لزوم آگاه سازی و حساس سازی بیماران و پرسنل آموزش مداوم طراحی یک سیستم مناسب و رفع مشکلات موجود برای ارائه بهتر مراقبت قبل از بارداری به خانم های دیابتی لازم می باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : دیابت آبستنی
: بررسی مراقبت بهداشتی
: پرستاری بهداشت جامعه
: عوارض آبستنی
: مراقبت پیش از تولد
: Diabetes, Gestational
: Health Care Surveys
: Diabetes Health Nursing
: Community Health Nursing
: Pregnancy Complications
: Prenatal Care
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دوازده امامی، شراره، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : نفیسه السادات نکویی، شراره دوازده‌امامی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۰۳۱‬
تاریخ اتمام : ‭1385/11/08‬
تاریخ شروع : ‭1384/03/31‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۰۹۰موجود‭‬
نظرسنجی