رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کیفیت با کتریولوژی آبهای زیرزمینی منطقه لنجان و ارتباط آن با فاصله از زاینده رود در سال‭۱۳۸۳ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50214
شماره مدرک : ‭ط۲۱۱۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : بینا، بیژن، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی کیفیت با کتریولوژی آبهای زیرزمینی منطقه لنجان و ارتباط آن با فاصله از زاینده رود در سال‭۱۳۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ بیژن بینا؛ همکاران طرح: سینا دوبرادران، مریم حاتم زاده، اکبر حسن زاده
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۹۴‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: تعیین موقیت چاه نسبت به زهکش های جهت تعیین پتانسیل آلودگی آبهای زیر زمینی توسط جریان آب سطحی بسیار مهم بوده و تعیین موقعیت چاه در یک مکان مناسب و ایمن نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب می باشد. مواد و روشها: جهت تعیین کیفیت باکتریولوژیکی آب چاه های منطقه فلاورجان اصفهان و تعیین اثر فاصله زاینده رود بر کیفیت آب چاه، تعداد‭ ۱۰ ‬حلقه چاه تا شعاع‭ ۱۰۰ ‬متری از رودخانه در نظر گرفته شد. از لحاظ زمین شناسی، ختک از جنس رس ( بیشتر در نواحی سطحی) و شن و ماسه (بویژه در اعماق بیشتد از یک متر) بود. جهت جریان نیز با توجه به مقایسه سطح استاتیک چاه ها و ارتفاع رودخانه به طرف چاه بود. پارامترها در سال‭ ۱۳۸۳ ‬طبق دستورالعمل استاندارد متد اندازه گیری شدند. و در مجموع‭ ۱۰۰ ‬نمونه گرفته شد و مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان کلیفرم کل‭(TC)‬،‭E.coli‬،‭pH‬، دما،‭COD‬،‭NO3‬،‭TDS‬، قلیائیت، کدورت و‭EC‬ به ترتیب در محدوده‭ ۳-۴۶۰ ‬و‭MPN،۰-۲۹ ‬ در‭ ۱۰۰ ‬میلی لیتر،‭ ۱۲/۴-۱۸/۱ ،۶/۶۵-۷/۶ ‬درجه سانتیگراد،‭۳۲۰-۷۸۳ mg،۱/۳۹-۴/۱۵ mg /‬
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آب- کیفیت
: آلودگی آب
: زهکشی
: خاک
: کدورت سنجی (سوسپانسیون و مایعات)
: Water Pollution
: Drainage
: Soil
: Nephelometry and turbidimetry
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دوبرادران، سینا، همکار
: حاتم زاده، مریم، همکار
: حسن زاده، اکبر ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : بیژن بینا
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۱۴۹‬
تاریخ اتمام : ‭1384/11/17‬
تاریخ شروع : ‭1383/08/04‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۶۹موجود‭‬
نظرسنجی