رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر آلودگی صوتی بر اندازه هیپوکامپوس در رات بالغ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50215
شماره مدرک : ‭ط۲۱۱۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صباحی، عبدالرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر آلودگی صوتی بر اندازه هیپوکامپوس در رات بالغ [طرح تحقیقاتی]/ عبدالرضا صباحی؛ همکار طرح: محمد حسینی شریف آبادی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭[؟۱۳۸۴]‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: هیپوکامپوس بخش کاملا شناخته شده‌ای از مغز است که در یادگیری و حافظه دخالت دارد. علیرغم گزارشهای موجود درباره آسیب حافظه وابسته به هیپوکامپوس به علت استرس صوتی، مطالعه‌ای درباره اثر آلودگی صوتی بر اندازه هیپوکامپوس صورت نگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات احتمالی مواجهه طولانی مدت با استرس صوتی روی یادگیری و اندازه هیپوکامپوس رت انجام گرفت. روشها: بیست رت نر ویستار بالغ بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند.گروه آزمایش روزانه‭ ۳ ‬نوبت و هر نوبت‭ ۲۰ ‬دقیقه، به مدت‭ ۳ ‬ماه در معرض صوتی به شدت‭ ۴۰ ‬دسی بل و فرکانس‭ ۱۱۰۰ ‬قرار گرفتند در حالیکه در این مدت حیوانات کنترل در شرایط مشابه با گروه آزمایش ولی به دور از آلودگی صوتی نگهداری شدند. ..... یافته ها: رتهای گروه استرس صوتی با تاخیر زمانی کمتر وارد بخش تاریک دستگاه شده که حاکی از یادگیری ضعیفتر آنها بود. همچنین رتهایی که در معرض صوت قرار داشتند در مقایسه با گروه کنترل، هیپوکامپوس کوچکتری داشتند. نتیجه گیری: کاهش اندازه هیپوکامپوس به احتمال زیاد تغییراتی را در مدارهای نورونی آن نشان می دهد. این تغییرات می تواند با اختلالات حافظه و یادگیری در انسان و حیوان متعاقب استرس صوتی مرتبط باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هیپوکامپ- آسیب شناسی
: نوفه
: تنش
: صدمه های مغزی
: یادگیری
: اختلالات یادگیری
: یادگیری اجتنابی
: Hippocampus- Patology
: Noise
: Stress
: Brain Injuries
: Learning
: Learning Disorders
: Avoidance Learning
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حسینی شریف آبادی، محمد ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان اصلي به زبان ديگر : ‭Passive avoidancec learning and the size of in r Effect of noise pollution on hippocampus in rat‬
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عبدالرضا صباحی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۱۲۳‬
تاریخ شروع : ‭1384/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی