رکورد قبلیرکورد بعدی

" تجارب خانواده ها دارای کودک معلول "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50224
شماره مدرک : ‭ط۲۱۲۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : توکل، خسرو، مجری
عنوان و نام پديدآور : تجارب خانواده ها دارای کودک معلول [طرح تحقیقاتی]/ خسرو توکل؛ همکاران طرح: محبوبه کریمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ی،‭۱۶۳‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تولد کودک معلول حادثه‌ای است که بر تمام اعضاء خانواده و ارتباطات داخلی و خارجی آن اثر می گذارد و نیاز به بررسی مجدد عملکرد حانواده دارد. شواهد نشان می دهد که بعضی از خانواده ها هرگز به طور کامل نسبت به این حادثه تطابق پیدا نمی کنند. وجود فرد معلول به ویژه کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر نحوه ارتباط یکایک افراد خانواده با هم و هر یک از آنها با کودک معلول وارد می سازد. عامل تفاهم و پذیرش یا عدم پذیرش کودک، خانواده می باشد و اگر ارتباط متقابل بین افراد خانواده را به صورت یک دایره در نظر آوریم، کودک معلول ذهنی در مرکز این دایره بر تمام ارتباطات بین افراد خانواده تاثیر می گذارد. بنابراین شناخت تجارب خانواده های دارای فرزند معلول پرستار را به شناخت عمیقی از وضعیت خانوادگی، روابط فردی و اجتماعی این افراد، تاثیر بیماری بر روی خواهر و برادر کودک معلول و مشکلات و راهکارهای سازگاری با آنها، توسط اعضاء خانواده کمک خواهد کرد. چرا که مشکلات و مسائل این بیماری در هر خانواده منحصر به فرد می باشد و استفاده از تحقیق کیفی جهت بررسی تجارب این خانواده ها زوایای بیشتری از این نوع تجربه را آشکار نموده است. روش ها: این مطالعه از نوع کیفی است و در آن از روش پدیده شناسی توصیفی استفاده شده است. جامعه پوشش، خانواده های ایرانی می باشند و نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام گرفته است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه هایی که ضبط شده انجام گرفته است. اطلاعات به روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و‭ ۷۴ ‬کد استخراج شد. کدهای استخراج شده در‭ ۵ ‬مفهوم کلی طبقه بندی شدند.‭ ۱ ‬- ساختار حمایتی‭ ۲ ‬- ابزارهای تطابقی‭ ۳ ‬- تعاملات‭ ۴ ‬- مشخصه‌های کودک‭ ۵ ‬- بار روحی روانی
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کودک ناتوان
: ارزیابی ناتوانی
: عملکرد خانواده
: عقب ماندگی ذهنی
: بهداشت روانی
: رویدادهای سرنوشت ساز
: Disabled Children
: Disability Evaluation
: Family Practice
: Mental Retardation
: Mental Health
: Life Change Events
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کریمی، محبوبه، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : خسرو توکل
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۴۵‬
تاریخ اتمام : ‭1386/07/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/07/17‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۱۲۰موجود‭‬
نظرسنجی