رکورد قبلیرکورد بعدی

" تجارت تیم مراقبت و بیماران از موانع آموزش در بازتوانی قلبی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50227
شماره مدرک : ‭ط۲۱۲۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : علوی، موسی، مجری
عنوان و نام پديدآور : تجارت تیم مراقبت و بیماران از موانع آموزش در بازتوانی قلبی [طرح تحقیقاتی]/ موسی علوی، کتایون ربیعی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ت،‭۸۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : آموزش یکی از مهمترین ابعاد بازتوانی قلبی است و هر عاملی که آنرا با محدودیت مواجه سازد، می تواند موفقیت برنامه های بازتوانی قلبی را تهدید نماید در این پژوهش از رویکرد پدیده شناسی استفاده شده است. شرکت کنندگان شامل بیماران و اعضای خانواده آنها، و اعضای تیم مراقبت و درمان (پرستاران و پزشکان) و نیز پرسنل واحدهای بازتوانی قلبی بود. محل انجام مطالعه مرکز تحقیقاتی درمانی صدیقه طاهره و بیمارستان چمران بود. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد. در این پژوهش‭ ۲۵ ‬نفر ‭ ۳)‬پزشک،‭ ۶ ‬پرستار،‭ ۱ ‬کارشناس تغذیه،‭ ۱۳ ‬بیمار و‭ ۲ ‬همراه بیمار) شرکت داشتند. اطلاعات از طریق مصاحبه بدون ساختار جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش کلایزی صورت گرفت . روایی پایایی مطالعه حاضر از طریق توجه به چهار محور (ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن) حاصل شد. شش مفهوم اصلی حاصل کار این مطالعه است که عبارتند از: منابع، فرصتها، کیفیت خدمات آموزشی، نگرش، مشارکت و تبعیت. نتایج مطالعه حاضر تاکید می کنند که موفقیت در برنامه های آموزشی در بازتوانی قلبی مستلزم توجه به ابعاد مختلفی است و تکمیل آن مستلزم همکاری نزدیک در بین ارائه دهندگان خدمات در راستای نائل شدن به اهداف و نیز مشارکت متعهدانه اعضای خانواده است. برنامه ریزی جهت تقویت نگرش مثبت تیم مراقبت و درمان، مخاطبین و برنامه ریزان نسبت به اثر بخشی خدمات آموزشی از اقدامات مفید در این زمینه است. و می تواند نائل شدن به تغییرات مطلوب در سطوح ارائه دهندگان و کاربران این خدمات را تسهیل نماید. از طریق انسجام بخشیدن به این اجزای تاثیر گذار می توان فرصتهای مطلوب را پیش روی مخاطبان قرار داده و با در کنار هم قرار دادن اجزای مورد نیاز در راستای تامین کیفیت خدمات آموزشی گام برداشت انجام پژوهشهای آتی در مورد هر کدام از چالشها و موانع معرفی شده در این مطالعه پیشنهاد می گردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بیماری های قلب و عروق- توانبخشی
: بیماری های قلبی
: آموزش
: کیفیت زندگی
: Cardiovascular Diseases- rehabilitation
: Heart Diseases
: Education
: Quality of Life
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ربیعی، کتایون، مجری
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : موسی علوی، کتایون ربیعی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۱۵۱‬
تاریخ اتمام : ‭1386/03/21‬
تاریخ شروع : ‭1385/07/22‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی