رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان درسال‭۱۳۸۶ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50243
شماره مدرک : ‭ط۲۱۳۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شفیعی، محمدرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان درسال‭۱۳۸۶ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمدرضا شفیعی؛ همکاران طرح: علی‌محمد مصدق راد، زهرا طاهری، نفیسه توکلی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۸۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و عاملی است که باعث افزایش اثربخشی، کارآیی و بهره‌ورری و نیز احساس رضایتمندی فرد میشود. همچنین نارضایتی از شغل باعث تشویش، غیبت کاری، تاخیر در کار، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه‌ها، بازنشستگی زودرس و در نهایت کاهش اثربخشی، کارایی و بهره وری میشود. رضایت شغلی کارکنان تا حدود زیادی به ابعاد رضایت شغلی از قبیل: پرداخت‌ها، ماهیت شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرستاران و همکاران بستگی دارد. این مطالعه یک مطالعه توصیفی‭Cross sectional‬ است. ابزار مطالعه، پرسشنامه رضایت سنج شامل‭ ۳۶ ‬سوال در مورد عوامل سازنده رضایت شغلی کارکنان، به همراه سوالات زمینه‌ای و خصوصیات دموگرافی است. این پرسشنامه‌ها پس از سنجش روایی و پایایی براساس نمونه‌گیری آماری تصادفی طبقه‌بندی شده بین‭ ۷۲۵ ‬نفر از کارکنان و بیمارستان‌های مورد مطالعه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، ... به تجزیه و تحلیل پرداخته است. در این مطالعه میانگین رضایتمندی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در کل درجه ضعیف رضایتمندی تعیین شد و میانگین رضایتمندی کارکنان به تفکیک مدیران ارشد درجه متوسط، مدیران میانی درجه متوسط، مدیران عملیاتی درجه ضعیف تعیین شد. رضایت شغلی یکی از ابزارهای سنجش اثربخشی تلقی میشود. در این مطالعه میانگین رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در مجموع بین‭ ۲/۹۴ ‬تا‭ ۳/۶۱ ‬متغیر میباشد. که سهم مدیران ارشد و میانی از این نمره بیشتر از مدیران عملیاتی و کارکنان بوده است. ناکافی بودن آگاهی مدیران در تمامی سطوح از انگیزاننده‌های شغلی کارکنان موجب برآورده نشدن خواسته‌های واقعی کارکنان شده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رضایت شغلی
: کارکنان بیمارستان
: بیمارستان‌های دانشگاهی
: Job Satisfaction
: Personnel, Hospital
: Hospitals, University
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مصدق راد، علی‌محمد، همکار
: طاهری، زهرا، همکار
: توکلی، نفیسه
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمدرضا شفیعی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۵۱۴۲‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/31‬
تاریخ شروع : ‭1385/12/13‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۱۳۹موجود‭‬
نظرسنجی