رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای برخی از عوامل موثر بر مرزی شدن کودکان بدو ورود به دبستان مراجعه کننده به پایگاه های طرح سنجش شهر اصفهان در سال تحصیلی‭۸۲-۸۳ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50245
شماره مدرک : ‭ط۲۱۴۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صدری، غلامحسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه‌ای برخی از عوامل موثر بر مرزی شدن کودکان بدو ورود به دبستان مراجعه کننده به پایگاه های طرح سنجش شهر اصفهان در سال تحصیلی‭۸۲-۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ غلام حسین صدری، رضوان پشمی، زهرا ره‌افروز، افسانه افقری، فرهنگ همت؛ همکاران طرح: نصرالله بشردوست، سعید امینی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭[؟۱۳۸۳]‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۳۱]‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه : آنچه مسلم است توجه به سلامت کودکان که سرمایه نیروی انسانی هر کشوری هستند ضروری است و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بررسی سلامت جسمی، ذهنی و رشدی کودکان در هنگام ورود به مدرسه اهمیت ویژه ای دارد این فعالیت با هدف شناسایی دانش آموزانی که‌از مشکلات جسمی یا روانی رنج می بردند انجام می گیرد و از روند اجرای آن کودکان عادی، کودکان مرزی محروم و نیازمند تسهیلات ویژه آموزشی، ناشنوا، نابینا، معلولین روانی-حرکتی و ناسازگاران عاطفی شناسایی و اقدامات لازم جهت جایگزینی آنها در نظام آموزشی انجام می گیرد کودکان مرزی کودکانی هستند که در آزمونهای هوش و آمادگی تحصیلی نمرات پایین تری نسبت به کودکان عادی است می آورند ضریب هوشی این کودکان بین‭ ۷۰-۷۹ ‬می باشد علل متعددی باعث بوجود آوردن اینگونه کودکان می گردد لذا این پژوهش باهدف مقایسه برخی ازعوامل موثر برمرزی شدن کودکان بدو ورود به دبستان مراجعه کننده به پایگاه های طرح سنجش شهر اصفهان انجام شده است تا بتوانیم با شناخت این عوامل بستر مناسب مداخلات موثر رافراهم نمائیم مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه مورد-شاهدی آینده نگر می باشد مکان اجرای پژوهش پایگاه های طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان بوده وضعیت مورد مطالعه کلیه کودکان بدو ورود به دبستان بودند که به این پایگاه‌ها مراجعه نموده اند حجم نمونه‭ ۸۰۰ ‬کودک بدو ورود به دبستان بوده اند‭ ۴۰۰)‬کودک عادی و‭ ۴۰۰ ‬کودک مرزی) و روش نمونه گیری چند مرحله ای می باشد از کلیه کودکان مراجعه کننده به مراکز تمامی کودکان مرزی با استفاده از روش نمونه گیری متوالی ساده انتخاب گشتند و سپس به ازای هر کودک مرزی یک کودک عادی با استفاده از‭Matching‬ انتخاب می شوند ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه با‭ ۳۴ ‬سوال بسته بود که روایی و پایانی آن از طریق تایید به اعضای هیئت علمی و‭Test- retest‬ بدست امده است یافته‌های تحقیق از طریق سیستم‭SPSS‬ داده پردازی و با استفاده از آزمون‭t- student‬ و‭X2‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است بحث : در این مطالعه مشخص گردید که برخی از عوامل دموگرافیک، عوامل جسمی، عوامل زمینه ای و مشخصات بیوفیزیکی بر مرزی شدن کودکان تاثیردارد در بین عوامل دموگرافیک تحصیلات والدین، شغل آنها بیشترین تاثیر را نشان می دهد که توسط محققین نیز این مسئله مورد تائید می باشد وآنچه مسلم است اینکه هر چه تحصیلات والدین کمتر بوده و مشاغل آنها از نظر اجتماعی پایین تر، سخت تر و کم ارزش تر باشد کودک مرزی در این گونه خانواده ها بیشتر مشاهده می شود در حالیکه در زمینه عوامل جسمی وجود بیماری های جسمی در کودک از نظر بینایی ، کم خونی و تاثیر بسزایی در مرزی شدن وی دارد که شاید این مشکلات منجر به ضعف وی در کسب مهارت های عملی مرتبط باهوش گردیده است در بین عوامل موثر زمینه ای وجود نسبت فامیلی والدین در بین کودکان مرزی شاخص تر است به گونه ای که این خویشاوندی تاثیرمنفی بر معلولیت های جسمی و ذهنی کودک داشته و آنها را افزایش داده است در حالیکه بین مشخصات بیو فیزیکی وجود سوء تغذیه در کودک به طوری که ازنظر منحنی رشد غیر طبیعی باشد و همچنین وجود بیماری در کودک منجر به مرزی شدن وی در اکثر موارد می گردد و در نهایت بیماری مزمن در کودک و خانواده وی می تواند ارتباط مستقیمی با میزان هوش و رشد بدنی کودک داشته باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : کودکان قبل از دبستان
: مدرسه ها
: اختلالات رفتاری کودکان
: اختلالات رفتاری و روانی
: اختلالت تغذیه ای کودکان
: Child Preschool
: Schools
: Child Behavior Disorders
: Behavioral and Mental Disorders(NM)
: Child Nutrition Disorders
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : پشمی، رضوان ، مجری
: ره افروز، زهرا ، مجری
: افقری، افسانه ، مجری
: همت، فرهنگ ، مجری
: بشردوست، نصرالله ، همکار
: امینی، سعید ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : غلام حسین صدری، رضوان پشمی، زهرا ره‌افروز، افسانه افقری، فرهنگ همت
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۲۸۰‬
تاریخ اتمام : ‭1383/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1382/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۱۴۱موجود‭‬
نظرسنجی