رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوار در جامعه شهری اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50268
شماره مدرک : ‭ط۲۱۶۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : رفیعی، مرتضی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی وضعیت امنیت غذایی خانوار در جامعه شهری اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ مرتضی رفیعی؛ همکاران طرح: مارک نورد، بهرام سلیمانی، محمد حسن انتظاری، علی معطریان، مریم بشتام
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭III‬،‭۵۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي کلي : این طرح با همکاری علمی موسسه تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه واشنگتن‭( ERS ) D.C‬ انجام شده است
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امنیت غذایی یک بعد مهم از تندرستی پایه فرد و خانواده همانند بهداشت و مسکن محسوب می شود و عدم امنیت غذایی و گرسنگی را بهبود بخشند و یا اینکه عادات نامطلوب تغذیه ای را اصلاح نمایند.لذا سنجش صحیح عدم امنیت غذایی و گرسنگی برای برنامه‌ریزان و سیاست گذاران جهت ارزیابی مناسب از اثر بخشی این برنامه ها و حتی در مراحل طراحی و تدوین برنامه ها و تحقق اهداف مورد نظرشان مهم است.سوالی که در این رابطه مطرح است این است که بدون دانستن چارچوب امنیت غذایی مطابق استانداردها و تعریف های جهانی در کشور،چگونه می توان اولویت برنامه های غذا و تغذیه را برنامه ریزی نمود؟چگونه می توان در مورد پروژه های مداخلاتی غذایی که در پایه جامعه نگر مطرح و ارائه می شود تصمیم گیری کرد؟چگونه می توان فهمید ما بالاخره دچار بیش خوری هستیم یا کم خوری؟و توزیع دموگرافیک این پدیده نامطلوب چگونه است؟اگر قرار است مداخله ای در زمینه تغذیه و پیشگیری از بیماری های مرتبط با تغذیه صورت گیرد اهداف و میدان اجرای آن چگونه طراحی گردد‭ ؟‬همه این سوالات زمانی پاسخ داده خواهد شد که ما امنیت غذایی را بررسی و بطور عینی و کمی آمار و اطلاعات‍ آن را استخراج کنیم.این آمار همان چیزی است که ما فعلا فاقد آن هستیم.کواد و روش ها:بررسی امنیت غذایی و عدم امنیت غذایی و شدت آن توسط پرسشنامه‭(Current Population Survey C.P.S )‬ انجام گردید.جزئیات و شرح کامل این پرسشنامه در روش اجرا آمده است و قادر است شدت عدم امنیت غذایی را توسط نرم افزار مربوطه با استفاده از مدل‭Item Response theory (IRT )‬ که از مجموعه مدل های نظریه پاسخ- سوال می باشد،بسنجد.این مدل‭(IRT )‬ نوعی مدل سنجش آماری است و در تجزیه و تحلیل آزمون ها به کار می رود و گزینه های پرسشنامه به طور سیستماتیک از لحاظ دشواری تفاوت می کنند و نمره کل دشواری پرسشنامه را مشخص می کند.در این پرسشنامه‭(CPS)‬ شدت عدم امنیت غذایی خانوار مشابه سطح دشواری پرسشنامه است که فرد به آن پاسخ می دهد.مدل‭IRT‬ همچنین فرآیند ذهنی فرد به آن پاسخ دهنده را نیز ارزیابی می کند.نرم افزار تحلیلی ذکر شده یک مقدار تحت عنوان کالیباسیون گزینه‭Item Calibration(I.C)‬ برای هر پرسش پاسخ داده شده تعیین می کند که این مقدار برای هر پرسش ،شدت نسبی عدم امنیت غذایی یا گرسنگی را که توسط آن پرسش مشخص می شود، تعیین می نماید.بر این اساس هر خانوار دارای یک نمره‭Houshold Value(H.V)‬ خواهد شد که نشانگر شدت نسبی عدم امنیت غذایی آن خانوار است و بر اساس این میزان (نمره)خانوار به‭ ۴ ‬طبقه از لحاظ امنیت غذایی طبقه بندی می شوند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ارزیابی تغذیه
: محرومیت از غذا
: گرسنگی
: خانواده
: Nutrition Assessment
: Food Deprivation
: Hunger
: Family
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نورد، مارک، همکار
: سلیمانی، بهرام، همکار
: انتظاری، محمد حسن، همکار
: معطریان، علی، همکار
: بشتام، مریم، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مرتضی رفیعی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۱۸۴۱۱۵‬
تاریخ اتمام : ‭1385/08/29‬
تاریخ شروع : ‭1384/08/29‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۶۷موجود‭‬
نظرسنجی