رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اپیدمیولوژی افسردگی در سه ماه سوم حاملگی و پس از زایمان (در مادران) و رابطه آن با شاخص های رشدی بدو تولد و یکسال اول زندگی ( کودکان آنها) و نحوه مراقبت (مادر از کودک) "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50270
شماره مدرک : ‭ط۲۱۶۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : خیرآبادی، غلامرضا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اپیدمیولوژی افسردگی در سه ماه سوم حاملگی و پس از زایمان (در مادران) و رابطه آن با شاخص های رشدی بدو تولد و یکسال اول زندگی ( کودکان آنها) و نحوه مراقبت (مادر از کودک) [طرح تحقیقاتی]/ غلامرضا خیرآبادی؛ همکاران اصلی طرح: مهرداد صالحی، غلامحسین صدری، فرحناز کلیشادی، مسعود زندیه، جلال کشاورز
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۵‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۱۱۰‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي کلي : این طرح با مشارکت مرکز تحقیقات علوم رفتاری و مرکز بهداشت استان اصفهان انجام شده
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مطالعات زیادی تاثیر سوء افسردگی زنان در دوره حاملگی و پس از زایمان را بر رشد روانشناختی کودکان نشان داده است. جمع بندی این مطالعات حاکی از آن است که افسردگی بسته به شدت آن می تواند باعث درجاتی از اختلال عملکرد از جمله عملکرد در زمینه خانه داری و مراقبت از کودک شود. با توجه به این که یکی از وظایف مادران در سنین باروری مراقبت از کودکان می باشد و بهبود مراقبت به منظور کاهش مرگ و میر و بهبود شاخصهای رشدی کودکان یکی از سیاست های کلی و موضوع مورد هدف وزارت بهداشت‌؛ درمان و آموزش پزشکی است. لذا این مطالعه با هدف اصلی بررسی میزان واقعی تاثیر افسردگی مادر بر نحوه مراقبت از کودک و عوارض ناشی از احتمال افت مراقبت طراحی شده تا در صورت وجود رابطه مهم و معنی دار در جهت پشگیری از این تاثیر سو برنامه ریزیها و اقدامان بهداشتی - درمانی لازم طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود. مواد و روشها: مطالعه حاضر در دو فاز اجرا شده است. فاز اول در واقع دو مطالعه مجزا بود که بطور همزمان بر روی‭۱ ‬. کلیه زنان حامله ساکن مناطق روستائی استان اصفهان که در سه ماهه سوم حاملگی خود بودند و‭۲ ‬. کلیه زنان زایمان نموده مناطق روستائی استان اصفهان در فاصله‭ ۲-۱۲ ‬ماه ضس از زایمان و کودکان آنها به اجرا درآمده است. درفاز دوم کلیه زنان حتمله فاز اول در هفته‭ ۶-۸ ‬بعد از زایمان خود به همراه نوزادانشان مجددا مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده های مربوط به وضعیت ابتلا به افسسردگی در دوره حاملگی و زنان زایمان نموده در فاصله‭ ۲-۱۲ ‬ماه پس از زایمان (فاز اول مطالعه) توسط پرسشنامه افسردگی‭(BDI) Beck‬ و داده های مربوط به وضعیت ابتلا به افسردگی در مادران زایمان نموده در فاصله‭ ۶-۸ ‬هفته پس از زایمان (فاز دوم) بوسیله پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبورگ‭(EPDS)‬ انجام شده است. سنجش وضعیت رشدی (قد- وزن و درور سر) کودکان‭ ۲-۱۲ ‬ماهه توسط بهورزان در محل خانه های بهداشت روستائی انجام گرفته و اطلاعات مربوط به ملاکهای رشدی بدو تولد از پرونده زایمانی مادر استخراج و در پرسشنامه های مربوطه درج گردیده است. اطلاعات مربوط به خصوصیات دموگرافیک و سایر دادهای بوسط سه پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. داده ها به کمک نرم افزار‭spss10‬ و آزمونهای آمار توصیفی و تحلیلی به ویژه آزمونهای همبستگی مورد آنالیز قرار گرفته و در قالب جداول و متون ارائه شده است. بحث و نتیجه گیری: مجموعه یافته های پژوهش حاظر حاکی از آنست که عوامل خطر ایجاد افسردگی در دوران حاملگی و پس از زایمان نسبتا مشابه هستند و در هر دو دوره افسرده شدن فرد به طور قابل ملاحظه ای رفتار بهداشتی و رفتارهای مراقبت از کودک را مختل مینماید لذا رویکردهای پیشگیرانه در هر دوره مورد نیاز بوده و مییتواند یکسان باشد. برنامه ریزی برای تشخیص سریع و مداخلات درمانی به موقع به منظور پیشگیری از عوارض بر روند رشد نرمان کودکان در هر دو دوره حاملگی و پس از زایمان نیز جنبه ضروری دارد. چرا که تداوم افسردگی می تواند عوارض غیر قابل برگشتی بر روند رشد و تکامل جسمی هیجانی و رفتاری کودک بر جای بگذارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : افسردگی پس از زایمان ( سندرم )- شیوع
: آبستنی
: ارائه مراقبت بهداشتی
: مراقبت از کودک
: رشد و تکامل کودک
: مراقبت پیش از تولد
: Depression, Postpartum- epidemiology
: Pregnacy
: Delivery of Health Care
: Child Care
: Child Development
: Prenatal Care
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صالحی، مهرداد، همکار
: صدری، غلامحسین ، همکار
: کلیشادی، فرحناز ، همکار
: زندیه، مسعود ، همکار
: کشاورز، جلال ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : غلامرضا خیرآبادی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۱۳۶‬
تاریخ اتمام : ‭1385/09/30‬
تاریخ شروع : ‭1383/08/05‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۸موجود‭‬
نظرسنجی