خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50277
شماره مدرک : ‭ط۲۱۷۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قدیری، نرجس، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهری مرکز بهداشت شماره‭ ۲ ‬اصفهان در زمینه مشاوره تنظیم خانواده در سال‭۱۳۸۵ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ نرجس قدیری، سوسن فدایی؛ همکار طرح: محسن امینی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۶‬.
مشخصات ظاهري : ‮ث،‭۶۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: امروزه به هر نسبتی که رعایت حقوق انسانی امری اساسی تلقی می شود، موضوع تنظیم خانواده که مردم را به برنامه ریزی ارادی وادار می سازد، جذابیت بیشتری می یابد. انجام یک مشاوره صحیح، سبب بهبود کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده می شود. بر همین اساس بر آن شدیم تا وضعیت برنامه مشاوره تنظیم خانواده را با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشت خانواده بررسی کنیم. مواد و روشها: مطالعه توصیفی و افراد مورد مطالعه،‭ ۱۸۸ ‬از کارکنان بهداشت خانواده مرکز بهداشت شماره‭ ۲ ‬اصفهان بودند. مطالعه از دی‭ ۱۳۸۵ ‬شروع و شهریور‭ ۱۳۸۶ ‬پایان یافت. پژوهشگر پس از کسب معرفی نامه از معاونت بهداشتی، مسئول بهداشت خانواده را توجیه نموده و طی یک جلسه هماهنگی پرسشنامه آگاهی و نگرش توسط پرسنل تکمیل گردید. پرسشنامه عملکرد توسط پرسشگر در محل کار پرسنل و با رویت مشاوره آنان تکمیل شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و به منظور دستیابی به نتایج از نرم افزار‭SPSS‬ و آزمونهای مقایسه میانگین ها، همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. نتایج: آگاهی پرسنل‭ ۵۹/۹۵ ‬از صد، نمره نگرش‭ ۶۶/۳۷ ‬از صد و نمره عملکرد‭ ۷۰/۳۷ ‬از صد بود. ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات و نمره آگاهی‭(P =۰/۵۸۰)‬ نمره نگرش‭(P=۰/۲۳۴)‬ و نمره عملکرد‭(P =۰/۷۸۹)‬ مشاهده نشد. بر اساس آزمون همبستگی و رگرسیون بین سن و نمره نگرش ارتباط معنی دار دیده نشد‭.(P= /۶۲۲)‬ ولی بین سن و نمره دانش‭(P=۰/۰۲۴)‬ و عملکرد‭(P=۰/۰۱۰)‬ افراد ارتباط معنی داری وجود داشت و بر اساس نتایج آزمون همبستگی و رگرسیون، بین سابقه کار و دانش، نگرش و عملکرد افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش و پژوهش های گرانمایه و شریعتی برگزاری کارگاه های مشاوره تنظیم خانواده بعنوان یک ضرورت، برای کلیه پرسنل واحدهای بهداشت خانواده و مامایی توصیه می شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تنظیم خانواده
: مراکز بهداست جامعه
: تجزیه تحلیل عملکرد شغلی
: نگرش کارکنان بهداشتی
: آگاهی
: مشاوره
: پیشگیری از آبستنی
: Family Planning
: Community Health Centers
: Task Performance and Analysis
: Attitude of Health Personnel
: Awareness
: Counseling
: Contraception
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فدایی، سوسن، مجری طرح
: امینی، محسن، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : نرجس قدیری، سوسن فدایی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۵۰۳۴‬
تاریخ اتمام : ‭1386/06/01‬
تاریخ شروع : ‭1385/07/01‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)