رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی هزینه اثر بخشی غربالگری و درمان باکتریال و اژینوزیس زنان باردار در کاهش زایمان زودرس در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۳ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50278
شماره مدرک : ‭ط۲۱۷۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : فرج زادگان، زیبا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی هزینه اثر بخشی غربالگری و درمان باکتریال و اژینوزیس زنان باردار در کاهش زایمان زودرس در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ زیبا فرج زادگان، احمدرضا زمانی، عطاالله قهیری، غلامحسین صدری؛ همکاران طرح: علی عجمی، شهلا شهیدی، شکوفه شبانیان، نادیا رحیمی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭[؟۱۳۸۳]‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: زایمان زودرس یکی از مهمترین مشکلاتی است که با موربیدیتی بالایی همراه است. در حدود‭ ۷۵ ‬درصد از مرگ نوزادان، در نوزادان نارس اتفاق می افتد که‭ ۲/۳ ‬این موارد در متولدین کمتر از سی و دو هفته اتفاق می افتد. یکی از عوامل مرتبط با زایمان زودرس وجود باکتریال واژینوزیس می باشد. کارازمانی های بالینی زیادی در دنیا برای کاهش ریت زایمان زودرس انجام شده است، بنظر میرسد غربالگری و درمان عفونت باکتریال واژینوزیس یکی از استرانژیها برای کاهش این میزان باشد. هدف این مطالعه تعیین هزینه اثر/ بخشی غربالگری و درمان باکتریال واژینوز در کاهش زایمان زودرس می باشد. مواد و روشها: در این مطالعه طی یک نمونه گیری چند مرحله ای تعداد‭ ۷۰۰ ‬نفر خانم باردار در هفته‭ ۲۸-۲۲ ‬حاملگی وارد مطالعه شدند. نمونه ترشحات واژینال از فورنیکس خلفی بدست آمد و در محیط کشت مخصوص کشت داده شد و همچنین رنگ آمیزی گرم تهیه شد. افراد دارای عفونت باکتریال واژینوز بطور تصادفی به دو گروه درمانی( مترونیدازول و اریترومایسسین) تخصیص داده شدند. کلیه نمونه ها تا زمان زایمان جهت مشاهده زایمان کمتر از‭ ۳۷‬هفته پیگیری شدند. هزینه های مستقیم محاسبه و به اثربخشی (پیشگیری زایمان زودرس) تقسیم و در سه گروه مقایسه شد. نتایج: شیوع عفونت باکتریال واژینوز‭ ۱۹/۸ ‬درصد و شیوع زایمان زودرس‭۶ ‬درصد بدست آمد. مقایسه هزینه/ اثربخشی در سه گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان نداد. تحلیل حساسیت نشان داد در صورتیکه شیوع زایمان زودرس‭ ۱۰-۹ ‬درصد و شیوع عفونت باکتریال واژینوزیس در جمعیت عمومی‭ ۲۵ ‬درصد باشد غربالگری در حاملگی ارزش اقتصادی دارد. و در آن شرایط درمان با مترونیدازول مناسب است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در حال حاضر غربالگری باکتریال واژینوزیس در دوران بارداری برای گروههای کم خطر توصیه نمی شود. و برای کاهش زایمان زودرس بایستی سایر علل بیشتر مورد توجه قرار گیرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : زایمان زودرس
: آبستنی
: التهاب مهبل
: عفونت‌های باکتریایی
: مرگ و میر نوزاد
: Labor, Premature
: Pregnancy
: Vaginitis
: Bacterial Infections
: Infant Mortality
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : زمانی، احمدرضا، مجری طرح
: قهیری، عطاالله، مجری طرح
: صدری، غلامحسین، مجری طرح
: عجمی، علی، همکار طرح
: شهیدی، شهلا، همکار طرح
: شبانیان، شکوفه، همکار طرح
: رحیمی، نادیا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : زیبا فرج زادگان، احمدرضا زمانی، عطاالله قهیری، غلامحسین صدری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۱۳۶‬
تاریخ شروع : ‭1382/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۱۷۴موجود‭‬
نظرسنجی