رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی نسبی توان تشخیصی باکتریولوژیک هموفیلوس آنفولانزا در آزمایشگاههای میکروبیولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "اصفهان‭۱۳۷۸ ‬" "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50297
شماره مدرک : ‭ط۲۱۶۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : جوادی، عباسعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی فراوانی نسبی توان تشخیصی باکتریولوژیک هموفیلوس آنفولانزا در آزمایشگاههای میکروبیولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "اصفهان‭۱۳۷۸ ‬" [طرح تحقیقاتی]/ عباسعلی جوادی، اکبر طبیبیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮ت،‭۵۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: باکتری هموفیلوس آنفولانزا عامل مهم ایجادکننده بیماریهای شدید عفونی در اطفال زیر‭ ۵ ‬سال می‌باشد. تشخیص صحیح آزمایشگاهی نقش مهمی در درمان دارویی و معالجه بیماران دارد. در این مطالعه توانایی تشخیص باکتریولوژیک‭ ۱۳ ‬آزمایشگاه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد هموفیلوس آنفولانزا بررسی شده است. مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی، کلیه‭ ۱۳ ‬آزمایشگاه میکروب‌شناسی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. با فرض‭P=۰/۰۳ ‬ و‭Z=۱/۹۶ ‬ و‭d=۰/۰۶ ‬ و‭ ۹۷ ‬درصد‭q=‬ تعداد‭ ۹۳ ‬نمونه سوسپانسیون خالص باکتری هموفیلوس آنفولانزا در محیط‭Heartinfusion broth brain‬ در لوله آزمایش و سرنگ توزیع و جهت انجام کشت به آزمایشگاهها عرضه شد.‭ ۱۳ ‬نمونه کنترل منفی علاوه بر‭ ۹۳ ‬نمونه مثبت، برای کشت ارسال گردید. نمونه‌ها به عنوان مایع مفصل و آسپیراسیون ریه بیماران ارسال شده بود. نتایج حاصل از کشت نمونه‌های ارسالی به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. پاسخ قابل قبول یکی از پاسخهای (هموفیلوس آنفولانزا- هموفیلوس- کوکوباسیل گرام منفی) در نظر گرفته شد. هر پاسخ دیگری به عنوان پاسخ نادرست خوانده شد. نتایج: نتایج نشان داد که از‭ ۹۳ ‬نمونه ارسالی،‭ ۸۳ ‬مورد پاسخ منفی بود ‭ ۸۹/۲)‬درصد) که به صورت عدم رشد باکتری گزارش شده بود. باقیمانده پاسخها شامل گزارش رشد باکتریهای دیگر بود ‭ ۱۰/۸)‬درصد) که شامل‭ ۴ ‬مورد باسیل گرام مثبت ‭ ۴/۳)‬درصد)،‭ ۳ ‬مورد استرپتوکوک ‭ ۳/۲۵)‬درصد) و‭ ۳ ‬مورد استافیلوکوک ‭ ۳/۲۵)‬درصد) می‌شد. هیچ پاسخ قابل قبولی گزارش نشده بود. بحث: در شرایط کنونی باکتری هموفیلوس آنفولانزا در آزمایشگاههای مورد مطالعه و آزمایشگاههای دارای شرایط مشابه قابل شناسایی نیست. نتایج مطالعات اپیدمیولوژیکی و ایتولوژیکی که بر پایه منابع بیمارستانی و آزمایشگاهی انجام پذیرفته‌اند در مورد عفونتهای اطفال قابل اطمینان نمی‌باشند. استفاده از منابع آزمایشگاهی موجود، در مطالعات آینده نیز موجب بروز خطا در نتایج آنها می‌شود. همچنین وجود جواب کشت منفی، در بیمار خردسالی که علائم بیماری عفونی باکتریال را دارد به نفع تشخیص هموفیلوس آنفولانزا به عنوان عامل ایجاد بیماری می‌باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : هموفیلوس آنفولانزا
: میکروب‌شناسی
: بیماریهای واگیر
: اقدامات و روشهای آزمایشگاهی
: Haemophilus Influenzae
: Microbiology
: Communicable Diseases
: Laboratory Techniques and Procedures
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : طبیبیان، اکبر، مجری طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : عباسعلی جوادی، اکبر طبیبیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۱۸۸‬
تاریخ اتمام : ‭1378/12/10‬
تاریخ شروع : ‭1378/08/18‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی