رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر سه نوع ماده حاجب بر روی آزمایشات عملکرد کلیه در بیمارستان شهید چمران اصفهان در دیماه‭۱۳۷۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50303
شماره مدرک : ‭ط۲۲۰۱‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : صانعی، حمید، مجری
عنوان و نام پديدآور : اثر سه نوع ماده حاجب بر روی آزمایشات عملکرد کلیه در بیمارستان شهید چمران اصفهان در دیماه‭۱۳۷۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ حمید صانعی؛ همکاران طرح: مجتبی اسماعیلی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: مواد حاجب تقریبا از همان ابتدای کشف اشعه‭X-‬ در بسیاری از روشهای رادیولوژی تشخیص بکار گرفته شدند. این مواد سهم بسزایی در تشخیص بیماریها و قابل رویت ساختن بعضی از ارگانهای بدن نظیر کلیه‌ها، کیسه صفرا، معده و قلب و عروق کرونر و غیره دارند بطوری که در واقع بدون بکارگیری این مواد نقش رادیوگرافی تشخیصی در شناخت و بررسی بیماریها بسیار محدود خواهد بود. اهداف: با توجه به اینکه سالیانه در بیمارستان شهید چمران استان اصفهان سالیانه حدود شش هزار نفر تحت عمل انژیوگرافی قرار می گیرند لازم به نظر رسید که با توجه به مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر که اثر ماده حاجب که در آنژیوگرافی استفاده می شود ثابت شده است یک مطالعه‌ای انگونه در این بیمارستان انجام شود و اثر ماده حاجب(سه نوع ماده حاجب) بر روی تستهای کلیوی بین این بیمارستان و مراکز آنژیوگرافی در خارج انجام گیرد. نتایج: در همه گروهها هم‭cr‬ و هم‭BUN/cr‬ نسبت به قبل آنژیوگرافی افزایش داشته که البته‭Pvalue‬ برای هر کدام از آنها متفاوت است که برای هر کدام ذکر گردیده است. در افزایش‭cr‬ معیار مناسب تری برای نشان دادن آسیب کلیوی است مگلومین کمتری و اولتراویست و اوروگرافین بیشترین تاثیر را داشته اند‭BUN .‬ که معیار بهتری برای دهیدراتاسیون بیماران می باشد در همه گروهها افزایش نشان داده شده است. اگرچه این افزایش در سه گروه از‭Pvalue‬ متفاوتی برخوردار است ولی موید این مطلب است که در هیدره کردن بیماران قبل و بعد آنژوگرافی باید دقت بیشتری بشود. نسبت‭BUN/cr‬ معیار مناسب تری برای دهیدراتاسیون بیمار بوده و متاسفانه در هر سه گروه افزایش بافته که این افزایش هم معنی دار بوده است که موید این مطلب است که هیدره نمودن بیماران قبل و بعد آنژیوگرافی انجام نشده و لزوم توجه بیشتری می طلبد. پیشنهادات: پیشنهادی که ما در این طرح به مسئولان بیمارستان چمران می کنیم این است که یک نسخه از برگه هایی که در آن نوع حاجب و میزان آن ثبت می شود در پرونده بیماران باقی بماند تا برای استفاده از آن در مطالعات دیگر قابل دسترسی باشد زیرا این برگه ها به علت گران بودن ماده حاجب در موقع ترخیص بیماران به بیمه فرستاده می شود. و ثانیا مسئه هیدره کردن بیماران قبل و بعد آنژیوگرافی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و ثالثا تا آماده نشدن آزمایشات عملکرد کلیه بیمار آنژیوگرافی نگردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ماده حاجب- اثرات سوء
: پرتو نگاری عروق
: سوندگذاری قلب
: آزمون‌های عملکرد کلیه
: Contrast Media- adverse effects
: Angiography
: Heart Catheterization
: Kidney Function Tests
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : اسماعیلی، مجتبی، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حمید صانعی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۳۱۷‬
تاریخ اتمام : ‭1379/02/27‬
تاریخ شروع : ‭1378/12/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی