رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سطح‭HCG‬ مایع واژن در پارگی زودرس پرده‌های جنینی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50305
شماره مدرک : ‭ط۲۲۰۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : مهرابیان، فردوس، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی سطح‭HCG‬ مایع واژن در پارگی زودرس پرده‌های جنینی [طرح تحقیقاتی]/ فردوس مهرابیان؛ همکاران طرح: فرحناز مرادقلی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮خ،‭۵۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: پارگی زودرس پرده‌های جنینی در برخی موارد به علت شرح نادرست بیمار و یا عدم وجود مایع در واژن و یا به علت اینکه سایر روشهای آزمایشگاهی با مثبت و منفی کاذب فراوانی همراه است مورد شک قرار گرفته و درست تشخیص داده نمی‌شود. لذا پیداکردن روش مطمئن جهت تشخیص موارد مشکوک پارگی زودرس پرده‌های جنینی به درمان بیمار کمک خواهد کرد. مواد و روشها: بعد از شستشوی فورنیکس خلفی واژن با‭3-5 mm‬ با نرمال سالین استریل و آسپیره‌کردن مایع از فورنیکس خلفی واژن ما سطح‭HCG‬ مایع واژن را اندازه‌گیری کردیم. و نمونه‌ها به این ترتیب آنالیز شدند. از بین‭ ۶۴ ‬زن حامله نرمال،‭ ۳۲ ‬نفر در‭ ۱۴-۲۷ ‬هفته حاملگی یا دومین تریمستر حاملگی و‭ ۳۲ ‬نفر در‭ ۲۸-۴۰ ‬هفته حاملگی یا تریمستر سوم حاملگی قرار داشتند. سطح‭HCG‬ مایع واژن این گروه با‭ ۶۴ ‬نفر در گروه بیماران مبتلا به آبریزش که برحسب سن حاملگی به دو گروه‭ ۱۴ ‬تا‭ ۲۷ ‬و‭ ۲۸ ‬تا‭ ۴۰ ‬هفته حاملگی تقسیم شده بودند مقایسه شده است. نوع مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای- حجم نمونه‭ ۱۲۸ ‬نفر که برحسب سن حاملگی به سه ماهه دوم و سوم و به دو گروه بیماران مبتلا به آبریزش و گروه کنترل تقسیم شده بودند. زمان انجام مطالعه از دی ماه‭ ۱۳۷۷ ‬تا دی ماه‭ ۱۳۷۸ ‬و مکان بیمارستان بهشتی و بیمارستان الزهرا (س) می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل آماژی‭T- test‬ ۲‭d‬ می‌باشد درجه اطمینان‭ ۹۵ ‬درصد و بنابراین‭P‬ کمتر از‭ ۰/۰۵ ‬معنی‌دار است. نتایج: میانگین سطح‭HCG‬ مایع واژن در گروه کنترل در سه ماهه دوم و سوم حاملگی به ترتیب‭MIU/ML‬ ‭۶۲+-۳۹)‬) و ‭۱۲۷+-۱۱۹)‬) می‌باشد. میانگین سطح‭HCG‬ مایع واژن در گروه بیماران مبتلا به آبریزش در سه ماهه دوم و سوم حاملگی به ترتیب‭MIU/ML‬ ‭۳۲۳+-۱۵۸)‬) و ‭۴۲۶+-۲۲۴)‬) می‌باشد. در صورتی که ارزش آستانه‭ ۱۰۰ MIU/ML‬در این آزمایش باشد حساسیت‭ ۱۰۰ ‬درصد و اختصاصی بودن تست‭ ۶۶/۱ ‬درصد و با ارزش پیش‌بینی‌کننده مثبت‭ ۷۵/۹ ‬درصد و ارزش پیش‌بینی کننده منفی‭ ۱۰۰ ‬درصد و با‭ ۸۷/۱ Accuracy‬درصد این تست ارزش تشخیصی دارد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به مقادیر ذکرشده و با توجه به حساسیت و اختصاصی بودن تست این روش آزمایشگاهی از حساسیت بالایی برخوردار است و بنابراین می‌تواند در تشخیص بیماران متبلا به آبریزش کمک کند
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پارگی زودرس پرده‌های جنینی
: زیرگروه بتاگنادوتروپین جفتی انسان
: مایع آمنیوتیک
: عوارض آبستنی
: Fetal Membranes, Pregature Rupture
: Chorionic Gonadortropin Beta Subunit, Human
: Amniotic Fluid
: Pregnancy Complication
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مرداقلی، فرحناز ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : فردوس مهرابیان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۳۰۵‬
تاریخ اتمام : ‭1379/06/01‬
تاریخ شروع : ‭1378/12/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی