رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر استفاده از داروهای ضدالتهاب شیمیایی‭( Piroxicam )‬ و داروهای گیاهی‭( Amirkabiria odoratissima mozaffarian)‬ در تشکیل و توسعه‭Fatty streak‬ در حیوانات آزمایشگاهی تحت رژیم پرکلسترول "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50323
شماره مدرک : ‭ط۲۲۲۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عسگری، صدیقه، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر استفاده از داروهای ضدالتهاب شیمیایی‭( Piroxicam )‬ و داروهای گیاهی‭( Amirkabiria odoratissima mozaffarian)‬ در تشکیل و توسعه‭Fatty streak‬ در حیوانات آزمایشگاهی تحت رژیم پرکلسترول [طرح تحقیقاتی]/ صدیقه عسگری؛ همکاران: غلامعلی نادری، تضال صراف زادگان، غلامرضا رشتی، علیرضا قنادی، زمزم پاکنهاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭[؟۱۳۷۸]‬.
مشخصات ظاهري : ‮ز،‭[۱۳۷]‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : با توجه به اینکه هنوز علت مرگ و میر در ایالات متحده آمریکا،اروپا و بیشتر نقاط آسیا بیماریهای قلبی- عروق هستند پیشگیری و درمان این بیماریها با توجه به مکانیسمهای جدید ارائه شده برای آن قابل توجه است در این پروژه با تکیه بر مکانیسم جدید بیماریهای قلبی مبنی بر یک بیماری التهای درصدد یافتن ترکیبات خاص در پیشگیری ازتشکیل و پیشرفت‭Fatty sreak‬ در آترواسکلروز هستیم غلضتهای زیاد کلسترول پلاسما مخصوصا‭LDL‬ یکی از زیسک فاکتورهای مهم آترواسکلوز می‌باشد و پروسه آترواسکلروز بیشتر به تجمع لی‌پیدها در داخل دیواره عروق ربط داده می شود ولی حقیقت و مکانیسم این مساله بسیار فراتتر از تجمع لیپید می باشد چون علیرغم تغییرات در زندگی‭lifestyle‬ و استفاده از ر وشهای مختلف فارماکولوژیکی به منظورز کاهش کلسترول پلاسما هنوز بیماریهای قلبی-عروقی علت اصلی مرگ و میر بیشتر نقاط جهان می باشد در حقیقت آسیبهای آترواسکلروز بیانگر تعدادی از پاسخهای سلولی و مولکولی اختصاصی است که در مجموع می توان آنرا یک بیماری التهابی دانست بررسی تاثیرات دارنوهای ضدالتهاب گیاهی (کرفس کوهی) و نیز داروی ضد التهاب شیمیایی ( پیروکسیکام) بر روی تشکیل و پیشرفت‭fatty streak‬ در حیوانات آزمایشگاهی تحت رژیم پرکسترول مورد بررسی قرار خواهد گرفت مواد و روشها مطالعه ازنوع تحری می باشد حیوانا آزمایش‌گاهی (خرگوش نر)به مدت‭۱۴ ‬هفته مورد بررسی قرار گرفتند که بهصورت انتخابی در گروههای‭۵ ‬نایی تقسیم شدند و تمامی این گرهها در ابتدا به مدت دو هفته تحت رژیم پایه قرار گرفتتند و سپس به گروههای معمولی و رژیم پرکلسترول معمولی +کرفس کوهی و پرکلسترول ، کرفس کوهی و معمولی+ پیرکسیکام و پرکلسترول + پیروکسیکام قرار گرفتند و سپس در دو نوبت ( بعد از یم پایه و در پایان دوره) از خرگوشها جهت آزمایشات بیوشیمیایی مختلف‭LDL) , HDL‬ مالون دی آلدئید، قند خون ناشتا‭(FBS‬،‭CRP‬، اری کلیسرید‭(TG)‬ و ظرفیت آنتی اکسیدانی) خونگیری به عمل آمد و در پایان پس از اتوپسی هر نمونه آئورت و کرونرهای راست و چپ مورد بررسی پاتولوژی قرار گرفت. از آزمون آنالیزواریانس یکطرفه جهت مقایسه بین گروهها استفادهشد. نتایج رژیم پرکلسترول در مقایسه با رژیم استاندارد باعث ایجاد‭fatty streak‬ در عروق کرونر و آئورت شد‭(P<0.0001.‬و در این بررسی پیروکسیکام سبب کاهش‭fatty streak‬ در عروق کرونر راست و چپ گردید‭(p <0.05)‬نتایج حاصل از آزمایشات شیمایی نیز نشان داده است پیروکسیکام با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدان‌نی و‭HDL‬,و کاهش میزان‭CRP‬،‭LDL‬و تری گلیسرید توانسته است از تشکیل‭fatty streak‬ جلوگیری نمایدکرفس کوهی نیز به طور معنی دار باعث کاهش‭fatty streak‬ د کرونر راست وچپ و آئورت شده است میزان کلسترول و‭LDL‬ و‭CRP‬ را به طور معنی دار کاهش داده است. بحث نتایج ارزیابی شرائین ائورت و کرونری نمونه ها به صورت مجزا و مجموع با استفاده اطز روش مطالعات مختلف نشانگر تاثیر داروهای ضد التهاب شیمیائی و گیاهی در کاهش تجمع‭Fatty streak‬ در عروق کرونر می اشد به طوری که در اکثر نمونه ها در شاخه های کرونری راست و چپ از نظر آماری اختلاف قابل توجه بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از داروهای ضد التهاب در جلوگیری از تشکیل و پیشرفت‭Fatty streak‬ در آترواسکلوز موثر است لذا پیشنهاد می شود که این مطالعه در حد وسیع تر و در مقطع بعدی مطالعات روی گروهی از بیماران و با در نظر گرفتن عوارض جانبی آن پیگیری شود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آترواسکلروز
: داروهای ضدالتهاب
: گیاهان شفابخش
: حیوانات آزمایشگاهی
: کلسترول
: پیروکسیکام
: رژیم غذایی
: Atherosclerosis
: Anti-Inflamatory Agents
: Plants, Medicinal
: Animals Labratory
: Cholesterol
: Piroxicam
: Diet
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نادری، غلامعلی ، همکار
: صراف زادگان، تضال ، همکار
: رشتی، غلامرضا، همکار
: پاکنهاد، زمزم ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : صدیقه عسگری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۲۹۰‬
تاریخ شروع : ‭1378/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۲۲۰موجود‭‬
نظرسنجی