رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر متیلن‌بلو و نرمال سالین در پیشگیری از چسبندگیهای بعد از عمل جراحی شکم در‭Rta‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50326
شماره مدرک : ‭ط۲۱۸۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : اشرفی، محمود، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر متیلن‌بلو و نرمال سالین در پیشگیری از چسبندگیهای بعد از عمل جراحی شکم در‭Rta‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمود اشرفی؛ همکاران طرح: مهرداد ادیب‌پارسا، فرخنده شریفی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮د‭۴۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: اعمال جراحی قبلی، شایعترین علت چسبندگیهای داخل شکم است. در یکی از تحقیقات انجام شده متیلن‌بلو، باعث کاهش چشمگیری در چسبندگیهای بعد از عمل جراحی شکم در رت شده است. حال آنکه گزارشاتی مبنی بر افزایش چسبندگیهای داخل شکم بعد از استفاده از متیلن‌بلو به عنوان‭dye‬ در اعمال جراحی زنان شده است. در این مقاله کوشش شده اثر متیلن‌بلو بر روی چسبندگیهای روده‌ها بعد از عمل جراحی شکم بررسی گردد. مواد و روشها: حجم نمونه سه گروه‭ ۲۰ ‬عددی از رتهای‭ ۲۵۰ ‬تا‭ ۴۰۰ ‬گرمی می‌باشد، ابتدا رت را با کتامین بیهوش نموده و سپس با انسیزیون طولی در خط وسط، جدار شکم را باز نموده و تمام سطح سکوم با اسکالپل خراش داده شده و بعد از آن جدار شکم در دو لایه با نایلون ترمیم شده، تنها تفاوت عمل در سه گروه فوق در این است که در گروه‭ ۲ ‬قبل از بستن شکم، حفره داخل شکم با‭ ۵ cc‬نرمال سالین تزریقی‭ ۰/۹ ‬درصد و در گروه‭ ۳ ‬با متیلن‌بلو‭ ۱ ‬درصد به میزان‭ ۰/۱ ‬الی‭ ۰/۲ cc‬شستشو داده شد، پس از آن کلیه رتها در پایان دوره‭ ۴ ‬هفته‌ای مجددا تحت عمل با تکنیک مشابهی قرار گرفت و وجود چسبندگی بین روده‌ها و جدار شکم بررسی شد. جهت آزمون فرضیه از تفاوت نسبتها در‭ ۲ ‬گروه با ملاک‭T‬ و آزمون‭X2‬ شد. نتایج: مناطق چسبندگی از نظر محل ایجاد چسبندگی به‭ ۶ ‬ناحیه زیر تقسیم شدند: امنتوم به سکوم- امنتوم به محل برش شکم- روده به محل جدار شکم- سکوم به کبد و سکوم به جدار شکم. حداکثر درصد چسبندگی ایجادشده در نقاط امنتوم به سکوم و امنتوم به محل برش شکم بوده ‭ ۱۰۰)‬درصد کل روشها‭.(‬ در سایر مناطق درصد چسبندگی در مواردی که از متیلن‌بلو استفاده شده بود (گروه‭۳ ‬) بیشتر بود. از طرف دیگر شدت چسبندگی در روشی که از متیلن‌بلو استفاده شد (گروه‭۳ ‬) نسبت به دو روش دیگر بیشتر بود‭.(P<0.0001)‬ بحث: با توجه به اینکه شدت چسبندگی در گروه‭ ۳ ‬بیشتر بود و در ضمن درصد فراوانی نقاط چسبندگی نیز در گروه‭ ۳ ‬کاهش نیافته، در کل به نظر می‌رسد که نه تنها متیلن‌بلو باعث کاهش چسبندگی بعد از عمل نمی‌شود، بلکه باعث افزایش احتمالی آن نیز می‌شود‭(P<0.0001)‬
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : شکم- جراحی
: چسبنده‌ها
: عوارض پس از عمل جراحی
: انسداد روده
: متیلن‌بلو
: Abdomen- surgery
: Adhesives
: Postoperative Complications
: Intestinal Obstrucation
: Methylene Blue
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ادیب‌پارسا، مهرداد، همکار
: شریفی، فرخنده ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمود اشرفی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۲۵۲‬
تاریخ اتمام : ‭1379/05/18‬
تاریخ شروع : ‭1378/11/19‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی