رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین وزن زیر صدک‭ ۲۰ ‬و عفونت دستگاه ادراری در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال استان اصفهان، تیر تا شهریور‭۷۹ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50335
شماره مدرک : ‭ط۲۷۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هاتف‌خرمی، محمد، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط بین وزن زیر صدک‭ ۲۰ ‬و عفونت دستگاه ادراری در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال استان اصفهان، تیر تا شهریور‭۷۹ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمد هاتف‌خرمی؛ همکاران طرح: حمیدرضا نظیفی، رامین ملبوس‌باف
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۷۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: از آنجا که عفونت ادراری درمان نشده عوارض شدیدی روی افراد بخصوص کودکان دارد که یکی از این عوارض‭FTT‬ می‌باشد و بیماران برای درمان این عوارض مجبور به پرداخت هزینه زیادی می‌گردند. همچنین وقت زیادی صرف می‌نمایند. از طرفی دولت نیز جهت درمان آنها متحمل هزینه سنگینی می‌شود. لذا منطقی است بیماران بخصوص در سنین رشد که تاثیرات تقریبا جبران‌ناپذیری در آینده خواهند داشت را بیماریابی کرده و در مراحل اولیه درمان نمود. از آنجا که پیش‌بینی می‌شود همزمانی‭UTI‬ و‭FTT‬ زیاد باشد مقرون به صرفه خواهد بود که در کودکان با وزن پائین اقدام به انجام آزمایشات ساده و کم‌هزینه‭U/A‬ و‭U/C‬ نمود و از عواقب جبران‌ناپذیر بعدی جلوگیری کرد. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط‭UTI‬ و وزن زیر صدک‭ ۲۰ ‬در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال می‌باشد. روشها و مواد: روش انجام مطالعه به صورت توصیفی (مقطعی) در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال بود بطوری که بعد از هماهنگیهای لازم با چندین مرکز بهداشتی مراقبت از کودکان زیر‭ ۶ ‬سال در سطح استان و نیز چند کودکستان و هماهنگی با مرکز آزمایشگاهی بیمارستان الزهرا بطور کاملا تصادفی از بین کودکانی که جهت انجام مراقبتهای دوره‌ای از تیر ماه تا شهریور‭ ۱۳۷۹ ‬به مراکز مربوطه مراجعه می‌کردند‭ ۲ ‬دسته‭case‬ (با وزن زیر صدک‭۲۰ ‬) و‭Control‬ (با وزن صدک‭ ۲۰ ‬به بالا) از هر دو جنس انتخاب شد و برای آنها آزمایش‭U/A‬ ارسال گردید و توزیع فراوانی‭UTI‬ در دو گروه تعیین و مقایسه شد تا ارتباط بین‭UTI‬ و وزن زیر صدک‭ ۲۰ ‬مشخص گردد. براساس مطالعات انجام شده نسبت عفونت ادراری در جمعیت حداکثر برابر‭P=۰/۰۲ ‬ می‌باشد که انتظار می‌رفت شیوع آن در کودکان با وزن پائین تقریبا‭ ۴ ‬برابر کودکان با وزن طبیعی باشد که با سطح معنی‌داری‭a=۰/۰۵ ‬ و احتمال‭B=۰/۸۰ ‬ حجم نمونه لازم در هر گروه حداقل‭ ۲۰۷ ‬نفر می‌باشد که در این مطالعه‭ ۲۱۰ ‬نفر در هر گروه انتخاب شد. نتایج یا یافته‌ها: در کل فراوانی‭UTI‬ در کودکان با وزن زیر صدک‭ ۶/۱۹ ،۲۰ ‬درصد و در کودکان بالای صدک‭ ۱/۹ ،۲۰ ‬درصد و در تمام کودکان زیر‭ ۶ ‬سال صرفنظر از وزن‭ ۴/۰۴ ‬درصد بود که نسبت‭UTI‬ در کودکان زیر صدک‭ ۲۰ ‬به کودکان بالای صدک‭ ۳/۲ ،۲۰ ‬بود. توزیع فراوانی وزن زیر صدک‭ ۲۰ ‬بدین صورت بود که بیشترین مقدار در گروه سنی زیر‭ ۱ ‬سال ‭ ۴۷/۱۴)‬درصد) و کمترین مقدار در گروه سنی‭ ۴-۳ ‬سال ‭ ۳/۳۳)‬درصد) بود که نشان می‌دهد کاهش وزن در سالهای اول زندگی بسیار فراوانتر از سالهای بعد است. توزیع فراوانی‭UTI‬ به تفکیک جنس نشان داد که در تمامی مقایسه‌ها عفونت ادراری در دختران شیوع بیشتری دارد بدین صورت که در وزن زیر صدک‭۲۰ ‬، دختران‭ ۳/۳۳ ‬درصد و پسران‭ ۲/۸۵ ‬درصد، در وزن صدک‭ ۲۰ ‬به با. نتیجه کلی اینکه با توجه به فراوانی‭UTI‬ در کودکان با وزن زیر صدک‭ ۶/۱۹) ۲۰ ‬درصد) و صدک‭ ۲۰ ‬به بالا (‭ ۱/۹ ‬درصد) و مقایسه آنها و با توجه به‭p value۰/۰۲۷ ‬ نتیجه می‌گیریم که بین‭UTI‬ و کاهش وزن در کودکان زیر‭ ۶ ‬سال ارتباط وحود دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : عفونت مجاری ادرار
: پزشکی کودکان
: وزن بدن
: تاخیر در رشد
: Urinary Tract Infections
: Pediatrics
: Body Weight
: Failure to Thrive
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : نظیفی، حمیدرضا، همکار
: ملبوس‌باف، رامین ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمد هاتف‌خرمی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۹۱۰۶‬
تاریخ اتمام : ‭1379/07/26‬
تاریخ شروع : ‭1379/04/21‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی