خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50342
شماره مدرک : ‭ط۲۲۲۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هاشمی، جلال، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی بیهوشی ناحیه‌ای اپیدورال با‭Bupivacain + kcl‬ و روش رایج از نظر شروع و طول مدت بلوک و آثار همودینامیک (مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال‭(۱۳۷۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ جلال هاشمی، پرویز کاشفی؛ همکاران طرح: فرهاد علوی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۹‬.
مشخصات ظاهري : ‮X، ‭۷۲‬ ص.‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بیهوشی‭Epidural‬ یک روش موفقیت‌آمیز جهت بسیاری از اعمال جراحی اندام تحتانی و قسمت تحتانی شکم است اما بدلیل شروع آهسته بلوک و متفاوت بودن درجه بلوک حسی و حرکتی از مقبولیت چندانی برخوردار نیست. در جهت رفع این عیب اثرات افزودن‭kcl‬ با غلظت‭5 meq/L‬ به‭ ۰/۵ ‬درصد‭Bupivacaine‬ از نظر شروع، شدت و مدت بلوک حسی و حرکتی و آثار همودینامیک در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روشها: طی یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور تمام بیماران‭ASA I, II‬ کاندید عمل جراحی الکتیو بر روی اندام تحتانی یا قسمت تحتانی شکم فاقد‭Contraindication‬ برای بی‌حسی‭Epidural‬ در بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۷۸ ‬بطور تصادفی به دو گروه مساوی مورد و شاهد (هر گروه‭ ۳۵ ‬نفر) تقسیم شدند. بیهوشی‭Epidural‬ در گروه مورد با‭KCL5meq/L‬ +‭ ۰/۵ ‬درصد‭Bupicacaine‬ و در گروه شاهد با‭ ۰/۵ ‬درصد‭Bupivacaine‬ با تکنیک و شرایط یکسان انجام شد. اطلاعات مربوط به فشار خون متوسط و ضربان قلب اولیه و تغییرات آنها همچنین و‭Inrensity, Duration, Onset‬ بلوک حسی و حرکتی در دو گروه توسط فرد بیهوشی دهنده ثبت شد. متغیرهای کمی با‭T. test‬ متغیرهای کیفی با آزمون‭X2‬ بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: ۱‭Onset .‬ بلوک حسی در گروه مورد‭۸/۲۲+۱/۴۳ Min)‬) سریعتر از گروه شاهد‭۱۱/۵۶+۱/۴۵ Min)‬) بود‭.(P<0.005)‬ ۲‭Onset .‬ بلوک حرکتی در گروه مورد‭۱۲/۷۷+۱/۸۳ Min)‬) سریعتر از گروه شاهد‭۲۰/۲۴+۱/۷۱ Min)‬) بود‭.(P<0.005) .‬ ۳‭Duration .‬ بلوک حسی در گروه مورد‭۱۸۶/۳۴+۸/۳۷ Min)‬) بیشتر از گروه شاهد‭۱۶۲/۱۷+۷/۴۷ Min)‬) بود‭.(P<0.005)‬ ۴‭Duration .‬ بلوک حرکتی در گروه مورد‭۱۰۶/۲۵+۱۳/۵ Min)‬) بیشتر از گروه شاهد‭۷۷/۶۰+۹/۹۴ Min)‬) بود‭.(P<0.005)‬ ۵‭Intensity .‬ بلوک حسی در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود‭.(P<0.01)‬ ۶‭Intensity .‬ بلوک حرکتی درگروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود‭۷ .(P<0.001)‬. میانگین تغییرات ضربان قلب در گروه مورد ‭۷/۲۸+۹/۳۷)‬) و گروه شاهد ‭ ۸)‬درصد +۷) اختلافی معنی‌دار نداشت‭P<08.) .‬ دوطرفه)‭۸ ‬. میانگین کاهش فشار خون متوسط در گروه مورد ‭۲۰/۱۷+۲/۱۰۷۲)‬) بیشتر از گروه شاهد ‭۱۸/۰۸+۲/۱۰۵۶)‬) بود‭۹ (P<0.01) .‬. میانگین سن در گروه مورد (سال‭۵۴/۰۷+۱۷/۲۷ ‬) و گروه شاهد (سال‭۵۳/۲۲+۱۵/۸۱ ‬) اختلافی معنی‌دار نداشت‭۱۰ (P>0.8) .‬. میانگین فشار خون متوسط اولیه در گروه مورد‭۹۶/۸۵+۱۰/۱۰ mmHg)‬) و گروه شاهد‭۹۷/۷۱+۹/۹۷ mmHg)‬) اختلافی معنی‌دار نداشت‭۱۱ (P>0.4) .‬. میانگین ضربان قلب اولیه در گروه مورد‭۸۳/۸۵+۱۶/۱۲ B/Min)‬) و گروه شاهد‭۸۴/۳۴+۱۵/۷۲ B/Min)‬) اختلافی معنی‌دار نداشت‭.(P>0.8) .‬ با توجه به نتایج بدست آمده چنین استنباط میگردد که افزودن پتاسیم با غلظت‭5meq/l‬ به محلول بیحس کننده‭Bupivacain‬ نه تنها باعث تسریع در شروع بلوک، بهبود کیفیت بلوک وطولانی شدن مدت بلوک و در نتیجه تبدیل این تکنیک به روش کاربردی‌تر و قابل قبولتر از نظر متخصصین بیهوشی می گردد بلکه از کاربرد پتاسیم با غلظتهای بالا به همراه مواد بیحس کننده موضعی که در گذشته منجر به کنار گذاشته شدن این روش شده بود نیز اجتناب کرده و عوارض جانبی برای بیمار بدنبال نخواهد داشت
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بوپیواکائین
: بی‌حسی موضعی
: بی‌حسی اپیدورال
: پتاسیم
: Bupivacaine
: Anesthesia, Local
: Anesthesia, Epidural
: Potassium
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کاشفی، پرویز، مجری
: علوی، فرهاد، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : جلال هاشمی، پرویز کاشفی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۲۵۸‬
تاریخ اتمام : ‭1379/03/24‬
تاریخ شروع : ‭1378/11/26‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)