رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر مورفین در بروز دیابت شیرین و تغییرات هورمونی دررات "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50360
شماره مدرک : ‭ط۲۲۳۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : راداحمدی، مریم، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر مورفین در بروز دیابت شیرین و تغییرات هورمونی دررات [طرح تحقیقاتی]/ مریم راداحمدی؛ همکاران طرح: مهرآفرین فشارکی، مسعود امینی، محمدرضا شریفی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : عوامل متعدد به نام فاکتورهای مستعد کننده‭(Predisposing factor)‬ وجود دارند که اگر چه خود عامل مولد بیماری نمی باشند اما به احتمال زیاد در شروع بیماری دخالت دارند که ممکن است اعتیاد یکی از این عوامل محسوب شود. از آنجا که مورفین در کوتاه مدت باعث تغییراتی در سطح گلوکز خون می شود و در جامعه نیز اعتیاد و دیابت دارای فراوانی بسیاری می باشند، این طرح براساس مصرف طولانی مدت مورفین و تاثیر آن در بروز دیابت شیرین پایه ریزی شد. در تحقیق حاضر تاثیر مصرف طولانی مدت مورفین و اثر مصرف همزمان مورفین و کربوهیدرات (زیرا اصولا افراد معتاد به طور همزمان همراه با مصرف مواد مخدر از مواد کربوهیدراتی استفاده می کنند) بر تغییرات سطح گلوکز، گلوکاگون، انسولین، کورتیزول، هورمون رشد سرم و اختلاف وزن ابتدا و انتهای آزمایش و تاثیر آن در بروز دیابت شیرین بررسی گردید. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که:‭۱ ‬- اگرچه مصرف طولانی مدت مورفین باعث هیپرگلیسمی شد ولی با این مدت زمان ایجاد دیابت واقعی ننمود و صرفا یک موقعیت پیش دیابت در گروه غیر دیابتی ایجاد کرد.‭۲ ‬- اثر سیرژیک مورفین و کربوهیدرات نیز باعث هیپرگلیسمی شد اما این مصرف همزمان کربوهیدرات با مورفین باعث کاهش شدت هیپرگلیسمی ناشی از مصرف مورفین تنها گردید.‭۳ ‬- اثر هیپرگلیسمی مورفین در طولانی مدت به صورت ماندگار باقی می ماند.‭۴ ‬- دیابت باعث تغییرات هورمونی و تغییر وزن بدن شد.‭۵ ‬- مصرف طولانی مدت مورفین باعث تغییرات هورمونی و تغییر وزن بدن شد.‭۶ ‬- مصرف همزمان کربوهیدرات با مورفین سبب تعدیل میزان تغییرات ایجاد شده در سطح گلوکز، گلوکاگون و وزن بدن نسبت به مصرف مورفین تنها گردید.‭۷ ‬- مصرف کربوهیدرات در افراد معتاد از کاهش وزن شدید جلوگیری کرد.‭۸ ‬- کشید گی بدن رات ها در هنگام تزریق همزمان کربوهیدرات با مورفین بسیار بیشتر از تزریق مورفین تنها بود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : مرفین
: اختلالات مرتبط با مواد
: دیابت قندی
: گلوکز
: انسولین
: گلوکاگون
: وزن بدن
: Morphine
: Substance Related Disorders
: Diabetes Mellitus
: Glucose
: Insulin
: Glucagon
: Body Weight
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : فشارکی، مهرآفرین، همکار
: امینی، مسعود، همکار
: شریفی، محمدرضا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مریم راداحمدی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۱۴۳۷‬
تاریخ اتمام : ‭1382/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1381/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۲۳۴موجود‭‬
نظرسنجی