رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری مراجعه کننده به کلینیکهای روانپزشکی شهر اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50367
شماره مدرک : ‭ط۲۲۴۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : قضاوی ، زهرا، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری مراجعه کننده به کلینیکهای روانپزشکی شهر اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ زهرا قضاوی، طیبه مهرابی؛ همکاران طرح: اکبر حسن زاده، فاطمه کشانی، فروز کشانی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۹‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه : در خانواده ، کودک و والدین صرفا به عنوان عناصر یک سیستم مورد توجه قرار می گیرند و تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند اما این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در ابتدا والدین و سپس عملکرد کلی خانواده است که کودکان را اجتماعی و یا حتی بیمار می سازد. از طرفی گروه بزرگی از کودکان در معرض مشکلات و اختلالات رفتاری قرار دارند و محیط خانواده اولین بستر و جایگاه رشد روانی و رفتاری کودکان است بنابراین بررسی عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ضروری به نظر می رسد. مواد و روشها: این مطالعه، یک مطالعه توصبفی تک گروهی و دو متغیره است که جهت رسیدن به هدف کلی پژوهشی یعنی بررسی عملکرد کودکان مبتلا به انواع اختلال رفتاری مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی کودکان شهر اصفهان طی‭ ۷ ‬ماه ،‭ ۶۹ ‬خانواده را مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه موس و بخشی هم جهت خصوصیات دوگرافیک می باشد داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار‭SPSS‬ و آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بحث : با توجه به اینکه بیشترین اختلالات گزارش شده، اختلالات رفتارهای مخرب از قبیل بیش فعالی، پرخاشگری، کاهش توجه و ... می باشد و کمترین امتیاز عملکرد در ابعاد مختلف مربوط به عملکرد جهت یابی فعالیتهای تفریحی است، لذا می توان ادعا کرد که به منظورکاهش اختلالات رفتاری مخرب و کنترل این اختلالات بهتر است فعالیتهای تفریحی را با برنامه ریزی خاصی جهت تخلیه انرژی و نیروی این کودکان هماهنگ ساخت
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اختلالات رفتاری کودک
: عملکرد خانواده
: روابط والدین و فرزندان
: Child Behavior Disorders
: Family Function
: Parent- Child Relations
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : مهرابی، طیبه ، مجری
: حسن زاده، اکبر ، همکار
: کشانی، فاطمه ، همکار
: کشانی، فروز ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : زهرا قضاوی، طیبه مهرابی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۴۰۸‬
تاریخ اتمام : ‭1384/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1383/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۲۴۷موجود‭‬
نظرسنجی