رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی علمی و آمادگی علمی و آمادگی تجهیزاتی دندان پزشکان شهر اصفهان در خصوص اورژانسهای پزشکی "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50373
شماره مدرک : ‭ط۲۲۵۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : کاویانی، ناصر، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان آگاهی علمی و آمادگی علمی و آمادگی تجهیزاتی دندان پزشکان شهر اصفهان در خصوص اورژانسهای پزشکی [طرح تحقیقاتی]/ ناصر کاویانی؛ همکاران طرح: منصور بهنیا، مصطفی میرقادری
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۶‬ص.‬: جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : حدود‭ ۳۷/۲ ‬درصد بیماران دندان پزشکی مشکلات پزشکی دارند که مهمترین آن‌ها بیماریهای قلبی، تنفسی و تشنج می باشند و اقدامات دندان پزشکی نیز می تواند باعث بروز اورژانس پزشکی شود. این مطالعه برای بررسی میزان آگاهی علمی و بررسی تجهیزات و داروهای در دسترس آن ها در اصفهان انجام شده است . در یک مطالعه توصیفی در سال‭ ۱۳۸۳ ‬تعداد‭ ۱۵۰ ‬نفر از دندانپزشکان سطح شهر اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات از طریق پرسشنامهای دارای‭ ۱۰ ‬سوال چهار جوابی و یک چک لیست جهت مشخص کردن تعداد داروها و وسایل اورژانسی موجود در مطب و تعداد اورژانس های اتفاق افتاده برای آنان طی یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت از تعداد‭ ۱۵۰ ‬نفر‭ ۱۳۹ ‬نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. متوسط نمره افراد از‭ ۱۰ ‬برابر(مثبت بر منفی‭ ۵/۴۲(۱/۸۱ ‬بود و تفاوت معنی داری بین زن و مرد مشاهده نشد. متوسط وجود دارو از‭ ۸ ‬داروی سوال شده (مثبت بر منفی‭ ۵/۲۸ (۲/۷۲ ‬و متوسط وجود تجهیزات اورژانسی از‭ ۵ ‬وسیله مورد سوال (مثبت بر منفی‭ ۰/۷۴ (۱/۱۵ ‬بود. شانس بروز اورژانس در هر بیماران برابر‭ ۰/۰۲۶ ‬درصد بود که سر دسته آن‌ها سنکوپ بود. میزان آگاهی دندان پزشکان و تجهیزات آن‌ها جهت مقابله با فوریت پزشکی کافی نبود. تعداد کل اورژانسهای اتفاق افتاده طی یک سال گذشته‭ ۱۰۵ ‬مورد که در راس آن‌ها سنکوپ بود. میزان بروز اورژانس پزشکی در بیماران دندان پزشکی تقریبا‭ ۰/۰۷۶ ‬درصد بدست آمد که برابر آمار ارائه شده در گزارشهای‭Gonzaga, Morrision, Edward, Malamed‬ می باشد شناخت دقیق اورژانس ها و تکمیل تجهیزات و داروها مورد نیاز و افزایش اطلاعات و مهارت افراد در تشخیص صحیح و استفاده از این تجهیزات و داروها اهمیت زیادی دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : ابزارهای دندان‌پزشکی
: دندانپزشکان
: وسایل و تجهیزات
: فوریت های پزشکی
: Dental Instruments
: Dentists
: Equipment and Supplies
: Emergencies
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بهنیا، منصور، همکار
: میرقادری، مصطفی، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : ناصر کاویانی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۳۸۴‬
تاریخ اتمام : ‭1384/08/05‬
تاریخ شروع : ‭1384/02/05‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۵۳موجود‭‬
نظرسنجی