رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر اضافه کردن تخم مرغ به رژیم گاواژ بخش مراقبت ویژه بر میانگین تغییرات آلبومین سرم بیماران بستری "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50376
شماره مدرک : ‭ط۲۲۵۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شاهین، سمیره، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر اضافه کردن تخم مرغ به رژیم گاواژ بخش مراقبت ویژه بر میانگین تغییرات آلبومین سرم بیماران بستری [طرح تحقیقاتی]/ سمیره شاهین؛ همکاران طرح: بابک ثابت، افسانه امین بیطرف، فریبا شاهین، مهشید میهن پرست، منیژه نصر اصفهانی، شهلا کربلائیان، شهناز دهقانیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮د،‭۴۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : ضرورت اجرای طرح به صورت خلاصه عبارت است از: با توجه به این که در سال‭ ۱۳۸۰ ‬در سه بخش مراقبتهای ویژه مرکز پزشکی الزهرا (س) تعداد‭ ۱۷۱۰ ‬عدد آلبومین‭ ۲۰ ‬درصد مصرف شده که به طور متوسط‭ ۱۳۶۸۰۰۰۰۰ ‬ریال هزینه در برداشته و مصرف آلبومین وریدی نیز باعث تشدید بیماریهای ریوی می گردد و علاوه بر این تهیه آلبومین چه برای مراکز درمان و چه برای همراه بیمرا کار بسیار مشکلی است، سعی بر آن شده تا با اصلاح رژیم غذایی نیز دو مشکل مطرح شده حل شود. اهداف کلی و اختصاصی: تعیین اثر اضافه کردن تخم مرغ به رژیم گاواژ بخش مراقبت ویژه بر میانگین تغییرات آلبومین سرم بیماران بستری سوالات یا فرضیات پژوهش:‭۱ ‬- میانگین آلبومین سرم در گروه دریافت کننده گاواژ تخم مرغ قبل و تعد از مداخله چقدر است‭۲ ‬- میانگین آلبومین سرم در گروه شاهد قبل وبعد از مداخله چقدر است فرضیات:‭۱ ‬- میانگین سطح آلیومین سرم خون در گروه مداخله و شاهد متفاوت است.‭۲ ‬- میانگین سطح آلبومین سرم خون قبل و بعد از مداخله متفاوت است. در یک کار آزمایی بالینی تصادفی در بیماران بستری در بخشهای ویژه جراحی - تنفسی، اعصاب و تروما در مرکز پزشکی الزهرا تعداد‭ ۸۰ ‬نفر بیمار، در هر بخش‭ ۴۰ ‬نفر در دو گروه‭ ۲۰ ‬نفره شاهد و مورد مداخله انتخاب شدند که در گروه مداخله یک روز در میان تا یک هفته یک عدد تخم مرغ با‭ ۲۰۰ ‬سی سی ماست یا شیر مخلوط شده و به گاواژ بیماران یک نوبت اضافه شد و سطح آلبومین و کلسیم سرم خون بیمار در روز اول، سوم و هفتم بعد از شروع گاواژ اندازه گیری شد و با گروه شاهد مقایسه گردید. در این بررسی مقایسه تغییرات سطح آلبومین سرم بیماران در گروه مداخله که گاواژ تخم مرغ برای آن‌ها انجام شد در روزهای پذیرش، سوم گاواژ و هفتم گاواژ نشان داد که تغییرات سطح آلبومین دو گروه مداخله و شاهد اختلاف معنی داری داشت. اگر چه در این بررسی در روز اول در گروه مداخله سطح آلبومین پایین تر بود، در پایان روز هفتم به صورت معنی دار سطح آلبومین بالاتر بود. در این مطالعه که با هدف بررسی استفاده از مکمل تخم مرغ در تصحیح سطح آلبومین سرم بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی- درمانی الزهرا انجام شد تغییرات سطح آلبومین بیمارن گروه مداخله به طور معنی داری افزایش داشت. به طوری که سطح آلبومین در این گروه از‭ ۳/۱۳ mg/dl‬مثبت بر منفی‭ ۰/۵۷ ‬به‭ ۳/۷۶ mg/dl‬مثبت بر منفی‭ ۰/۶۲ ‬رسید که سطح قابل قبول آلبومین در بیماران می باشد. در حالی که در گروه شاهد سطح آلبومین بیماران از‭ ۳/۴۴ m g/dl‬مثبت بر منفی‭ ۰/۷۱ ‬به‭ ۳/۴۶ mg/dl‬مثبت بر منفی‭ ۰/۶۶ ‬بود که در مدت مطالعه تغییر معنی داری نداشته است . از آن‌جا که وضعیت تغذیه در بیماران بخشهای مراقبت ویژه از اهمیت بسزایی در روند درمان و بهبود بیماران برخوردار است تصحیح سطح آلبومین به عنوان شاخص ساخت و ساز بافتی می تواند وضعیت سلامت بیماران را بهبود بخشد. با توجه به نتایج این طرح و روند صعودی سطح آلبومین در گروه مداخله و تحمل خوب گاواژ ماست و تخم مرغ به نظر می رسد استفاده از این مکمل دربخشهای مراقبت ویژه در تامین پروتئین لازم جهت ساخت و ساز و متابولیسم معمولی مفید باشد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تغذیه وریدی
: تغذیه روده‌ای
: آلبومین سرم
: بخش مراقبت های ویژه
: بیماران بستری
: Parenteral Nutrition
: Enteral Nutrition
: Serum Albumin
: Intensive Care Units
: Inpatients
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ثابت، بابک، همکار
: امین بیطرف، افسانه، همکار
: شاهین، فریبا، همکار
: میهن پرست، مهشید، همکار
: نصر اصفهانی، منیژه ، همکار
: کربلائیان، شهلا، همکار
: دهقانیان، شهناز، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : سمیره شاهین
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۰۴۸‬
تاریخ اتمام : ‭1384/12/01‬
تاریخ شروع : ‭1382/04/24‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۲۵۴موجود‭‬
نظرسنجی