رکورد قبلیرکورد بعدی

" حذف آرسنیک آب آشامیدنی با استفاده از پراکسید هیدروژن و کلراید فریک "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50384
شماره مدرک : ‭ط۲۲۶۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : پورمقدس، حسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : حذف آرسنیک آب آشامیدنی با استفاده از پراکسید هیدروژن و کلراید فریک [طرح تحقیقاتی]/ حسین پورمقدس؛ همکار اصلی: فردوس کردمصطفی پور
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۲‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: آرسنیک عنصری است که درترکیبات پوسته زمین وجود دارد.محیط زیست از طریق منابع طبیعی و فعالیت های بشری با آرسنیک آلودگی پیدا کرده است. هم اکنون تخمین زده می شود که بیشتر از‭ ۱۰۰ ‬میلیون نفر آبی مصرف می نمایند که غلظت آرسنیک آن از حداکثر مقدار تعیین شده، بیشتر است. آرسنیک هم سمی و هم سرطان زااست. اشکال معدنی آرسنیک در آب حل می شوند که مهمترین نوعی است که انسان را در مرض خطر ابتلا به بیماری ها قرار می دهد. آرسنیک در غلظت های زیاد در آب آشامیدنی می تواند سبب سرطان پوست، ریه در انسان ها و بیماری دیگر شود. هدف از انجام این تحقیق کاهش غلظت آرسنیک د رآب آشامیدنی با استفاده ازیک اکسیدکننده و یک کوآگولانت است. روش: به نمونه های آب آشامیدنی شهر غلظت مشخصی از آرسنیک ( آرسنیک سدیم) اضافه گردید. در مرحله اول،‭PH‬ بهینه با استفاده از جارتست و غلظت مشخص اکسید هیدروژن و کوآگولانت کلراید فریک تعیین گردید. سپس با غلظت های‭ ۳ ‬و‭ ۵ ‬میلی لیتر در لیتر پراکسید هیدروژن و کلراید فریک‭ ۵۵ ،۴۵ ،۳۵ ،۱۵ ،۵ ‬میلی گرم درلیتر، مقدارهای اپتیم پراکسید هیدروژن و کلراید فریک برای حذف آرسنیک تعیین گردید. بحث و نتیجه گیری: برای حذف آرسنیک در غلظت‭ ۲ ‬میلی در لیتر و کوآگولانت کلرایدفریک با غلظت‭ ۱۰ ‬میلی گرم در لیتر،‭PH‬ بهینه بین‭ ۶ ‬تا‭ ۷ ‬تعیین گردید. نتایج همچنین نشان داد که در غلظت‭ ۲ ‬میلی گرم در لیتر آرسنیک و غلظت‭ ۵ ‬میلی لیتر درلیتر پراکسید هیدروژن و‭ ۵۰ ‬میلی گرم در لیتر کلرایدفریک ، راندمان حذف بیش از‭ ۹۰ ‬درصد بوده است
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : آی
: آرسنیک
: پالایش آب
: آلودگی آب
: اکسیژن محلول (درآب)
: Water
: Arsenic
: Water Purification
: Water Pollution
: Dissolved Oxygen (water)
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : کردمصطفی‌پور، فردوس، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسین پورمقدس
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۱۳۸‬
تاریخ اتمام : ‭1382/02/03‬
تاریخ شروع : ‭1382/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۷موجود‭‬
نظرسنجی