رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه چمران زرین شهر در مورد مسمومیت حاملگی قبل و پس از آموزش در سال‭۱۳۸۲ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50386
شماره مدرک : ‭ط۲۲۶۶‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شادزی، شهین، مجری
عنوان و نام پديدآور : مقایسه آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه چمران زرین شهر در مورد مسمومیت حاملگی قبل و پس از آموزش در سال‭۱۳۸۲ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ شهین شادزی، اسکندر درخشان؛ همکار: زهرا بهجتیان
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۶۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : سالانه هزاران خانواده با مشکلات مسمومیت حاملگی مواجه می شوند. مشکلات این بیماری نوزاد، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. مسمومیت حاملگی (اکلامپسی) یکی از سه علت اصلی مرگ مادران است و سلامت مادر و جنین را تحت تاثیر قرار میدهد. به دلیل شیوع بالای مسمومیت حاملگی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به نظر می آید آموزش در این زمینه لازم است. هدف این مطالعه مقایسه آگاهی و نگرش مادران قبل و بعد از آموزش بوده است. این تحقیق یک مطالعه تجربی بوده که بر روی‭ ۷۰ ‬نفر از مادران در زرین شهر انجام شده و روش جمع اوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه قبل و بعد از آموزش بوده است. متغیرهای تحقیق تعداد زایمان و حاملگی، سطح سواد، سابقه فشارخون بالا و سابقه فامیلی در رابطه با مسمومیت حاملگی بوده است. آگاهی و نگرش به صورتهای کمی و کیفی توصیف شد و فرضیات با استفاده از آزمون‭T‬ مورد بررسی قرار گرفته اند. میانگین و انحراف معیار آگاهی مادران در مورد مسمومیت حاملگی قبل از آموزش برابر‭ ۴۴/۴ ‬مثبت بر منفی‭ ۲۰/۳ ‬و بعد از آموزش برابر‭ ۷۶/۴ ‬مثبت بر منفی‭ ۱۶/۵ ‬بوده است میانگین و انحراف معیار نمره نگرش آنان قبل از آموزش برابر‭ ۷۵/۵ ‬مثبت بر منفی‭ ۱۹/۸ ‬و بعد از آموزش‭ ۹۲/۳ ‬مثبت بر منفی‭ ۸/۴ ‬بدست آمده است . تغییرات آگاهی و نگرش هیچ رابطه معنی داری با تعداد زایمان و حاملگی و سن و سطح سواد و سابقه فامیلی نداشته است. امانمره آگاهی و نگرش قبل از آموزش با نمره آگاهی و نگرش بعد از آموزش اختلاف معنی دار آماری داشته است و مادران بعد از آموزش آگاهی و نگرش بهتری داشته اند. با توجه به مرگ و میر بالای مسمومیت حاملگی در کشورهای در حال توسعه مثل ایران مطمئنا آموزش بهداشت در این مورد لازم است این مطالعه نشان داد که آگاهی و نگرش مادران قبل از آموزش ناکافی بوده است اما بعد از آموزش و نگرش بهتر شده و مطمئنا به مادران کمک شایانی خواهد کرد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : پره‌اکلامپسی
: توکسمی های آبستنی
: دفعات زایمان
: پرفشاری خون
: Pre- Eclampsia
: Pregnancy, Toxemias
: Parity
: Hypertension
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : درخشان، اسکندر، مجری
: بهجتیان، زهرا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : شهین شادزی، اسکندر درخشان
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۲۹۱‬
تاریخ اتمام : ‭1383/02/01‬
تاریخ شروع : ‭1382/11/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۱موجود‭‬
نظرسنجی